RCL: Zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji publicznych przekazano projekty 3 rozporządzeń dot. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.
Medexpress 2019-10-17 10:57

Projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczą następujących świadczeń:

  • wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków,
  • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, zwyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla,
  • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym,
  • przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca,
  • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających,
  • mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami,
  • przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - ma na celu zapewnienie dostępności do ww. świadczeń.

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji - ma na celu zaktualizowanie wykazu świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Zmiana ma na celu dodanie do wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, poza ryczałtem systemu zabezpieczenia.

1. Projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: TU

2.Projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji: TU

3. Projekt rozporządzenia ws. określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także