Resort zdrowia wprowadza uproszczony wzór zlecenia na wyroby medyczne

Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2019, 10:00

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2019, 10:00

  • Wprowadzenie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne ułatwi wystawienie zlecenia pacjentom, którzy cyklicznie potrzebują tych samych wyrobów medycznych.
  • Uproszczony wzór zlecenia zawiera mniejszy zakres danych niezbędnych do jego wystawienia.
  • Część danych będzie automatycznie pobierana z pierwotnego zlecenia.

Rozporządzenie określa wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie. Wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia będzie dotyczyło wyłącznie kontynuacji zlecenia. We wzorze uproszczonym zrezygnowano z konieczności wskazywania wielu danych, takich jak: dane podmiotu w ramach, którego wystawiono zlecenie oraz uprawnień przysługujących pacjentowi. Powyższe uzasadnione jest tym, iż dane te są tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą one automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego.

Kto będzie uprawniony do wystawienia uproszczonego wzoru?

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że możliwość wystawienia uproszczonego wzoru jest ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.


Możliwość realizacji zlecenia wystawionego na wzorze uproszczonym nie zostanie w żaden sposób ograniczona i tak jak obecnie pacjent będzie mógł zrealizować zlecenie u dowolnie wybranego świadczeniodawcy. W przypadku gdy potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń oraz weryfikacja zlecenia nie będą mogły nastąpić za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, nie będzie możliwości wystawienia uproszczonego wzoru zlecenia na wyroby medyczne. W takim wypadku konieczne będzie wystawienie zlecenia zgodnego ze wzorem określonym na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyroby medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31