Rok ważnych decyzji

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 29 grudnia 2016, 11:16

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 29 grudnia 2016, 11:16

Mijający rok już przyniósł wiele oczekiwanych zmian i zapowiedzi kolejnych, równie ważnych i równie wyczekiwanych. Szczególnie w onkologii, gdzie agresywny rozwój choroby następuje tak szybko - decyzje Resortu Zdrowia mają szczególny ciężar gatunkowy. Polska staje się krajem nadganiającym wieloletnie opóźnienia i ograniczenia w dostępie do nowoczesnych terapii. Zainteresowane środowiska z entuzjazmem przyjmują kierunki zmian, w tym także prowadzenie procesu naprawczego Pakietu Onkologicznego w dialogu ze wszystkimi interesariuszami.

Teraz skoncentrujmy się na terapiach stosowanych w leczeniu raka dostrzeżonych przez Resort Zdrowia w 2016 r.

Z całej grupy wybrałem samowolnie tylko produkty lecznicze istotne dla pacjentów onkologicznych, aby nie zanudzić Państwa długą listą pozytywnych zmian refundacyjnych w roku Anno Domino 2016.

Minister Zdrowia uwzględnił bowiem także leki w innych, ważnych obszarach leczniczych takich jak SM, psychiatria, choroba Parkinsona, , łuszczyca, hemofilia, leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego, itd.

Mitoksantron / od 01.01.2016 /stosowany w raku piersi, chłoniaku nieziarniczym, ostrej białaczce nielimfatycznej.

Krisanataspas / od 01.07.2016/ stosowany w ostrej białaczce limfoblastycznej w przypadku podawania z innymi chemioterapeutykami w leczeniu skojarzonym głównie pacjentów pediatrycznych oraz w chłoniaku limfoblastycznym T-komórkowym i prebetakomórkowym u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Lanreotyd / od 01.09.2016 / rozszerzenie dotychczasowych wskazań o leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nieznanego pochodzenia.

Brentuksymab vedotin / od 01.05.2016 / leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków Hodgkina i innych nieokreślonych chłoniaków.

Pembrolizumab / od 01.07.2016 / leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych.

Pertuzumab / od 01.07.2016 / leczenie raka piersi.

Obinutuzumab / od 01.07.2016 / leczenie ostrej białaczki limfocytowej.

Rituximab podskórny / od 01.07.2016 / leczenie chloniaków złośliwych poprzez iniekcję podskórną.

Trastuzumab podskórny / od 01.07.2016 / leczenie raka piersi.

Olaparyb / od 01.09.2016 / leczenie chorych z nawrotowym platyno wrażliwym raku jajnika, raku jajowodu lub pierwotnym raku otrzewnej.

Temsirolimus / od01.11.2016 / leczenie raka nerkowo komórkowego w grupie chorych o trudnym rokowaniu.

Kryzotynib / od 01.11.2016 / leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK.

Tapentadol / od 01.09.2016 / leczenie przewlekłego bólu o dużym nasileniu w przebiegu choroby nowotworowej.

Posakonazol / od 01.09.2016 / leczenie pediatryczne zakażeń grzybiczych w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

Febuksostat / od 01.11.2016 / leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza.

Po rozmowach z pacjentami onkologicznymi zrzeszonymi w różnych organizacjach jak i tzw. wolnymi strzelcami oceniam kończący się rok 2016 za udany i wystawiam Ministerstwu Zdrowia ocenę dobrą z plusem.

Niestety nie mogę tego powiedzieć o Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale jest to temat na oddzielny materiał.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31