Rozbudźmy w pielęgniarkach chęć korzystania z nowych uprawnień

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 07 marca 2019, 19:38

Mix: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 07 marca 2019, 19:38

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do niektórych przepisów uchwalonej 21 lutego br. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3241) wskazując, że są one wysoce szkodliwe i NRL zauważa, że ustawa w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku: prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa; nieprowadzenia dokumentacji medycznej; wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej; wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.”

Źródło: NIL/Rynek Zdrowia, 23 lutego 2019, 16:56

To są złe wieści również dla pielęgniarek, które odważyły się korzystać z nowych uprawnień i odpowiadając na potrzeby pacjentów, wypisują recepty w ramach samodzielnej ordynacji lub jako kontynuację leczenia, czy na zaopatrzenie medyczne (pieluchomajtki, opatrunki, cewniki itp.).

Świadczenia tego udzielają na podstawie historii choroby danego pacjenta lub zaświadczeń od lekarzy specjalistów zarówno u pracodawców w POZ, jak i w ramach Indywidualnych lub Grupowych praktyk pielęgniarskich.

Pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby, często w zaawansowanym wieku, niesamodzielni, w stabilnym stanie zgłaszają się do POZ co miesiąc po recepty na stale przyjmowane leki lub skierowanie na stałe badania, np. wskaźnik INR. Możliwość wypisania takiego skierowania jak i wielu innych ma pielęgniarka legitymująca się odpowiednim wykształceniem.

Pielęgniarka POZ może także, na podstawie dokumentacji wystawić receptę na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty u lekarza. Również na bezpłatne leki oznaczone symbolem „S”, które przeznaczone są dla osób po 75 roku życia. Jest to, szczególnie teraz, w okresie tylu zachorowań na grypę lub inne infekcje sezonowe bardzo korzystne dla wszystkich pacjentów.

Pacjenci ci unikają wówczas kolejek do lekarza rodzinnego przebywając w poczekalni wraz z gorączkującymi i rozsiewającymi wirusy i bakterie chorymi.

Nie blokują także miejsca tym, którzy ze względu na stan zdrowia powinni być jak najszybciej zdiagnozowani przez lekarza, a także nie są narażeni na przerwę w leczeniu spowodowaną oczekiwaniem na recepty, jeśli w przychodni nie ma lekarza, czy jest maksymalnie obciążony przyjęciami chorych wymagających wdrożenia leczenia.

Pielęgniarki podczas opieki domowej nad pacjentami leżącymi, u których powstały odleżyny, czy borykający się z ranami przewlekłymi, mogłyby wystawić recepty na potrzebne opatrunki i leczenie przeciwbólowe.

To korzystna zmiana, która stawia polskie pielęgniarki na równi z koleżankami z innych europejskich krajów pod względem wiedzy i kompetencji. Niestety równość ta nie odzwierciedla się w zarobkach.

Do tej pory te dodatkowe czynności nie były wynagradzane, nie było to świadczenie ujęte w procedurze finansowania przez NFZ.

Wkrótce ma się to zmienić, ponieważ trwają prace nad wprowadzeniem porady pielęgniarskiej, która będzie odrębnie finansowana przez płatnika.

Jednak to wciąż za mało, aby pielęgniarka czuła się bezpiecznie biorąc na swoje barki odpowiedzialność za błędnie wypisaną receptę.

Zmieniające się co dwa miesiące przepisy refundacyjne oraz ciągle nie wprowadzony elektroniczny dostęp do konta pacjenta, brak komputerów w niektórych gabinetach pielęgniarskich z dostępem do programów z aktualną bazą leków, nie pozwala na całkowite uniknięcie błędów.

Pielęgniarki, które na co dzień borykają się z tymi , po wprowadzeniu podwójnego ukarania za błąd, prawdopodobnie zrezygnują z wystawiania recept.

Już obecnie potencjalna kara jest dla pielęgniarki dużo dotkliwsza niż dla lekarza, ponieważ jest ogromna przepaść finansowa w naszych wynagrodzeniach.

Ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz zwiększające się zapotrzebowanie na opiekę należy rozbudzać w pielęgniarkach chęć do korzystania z nowych uprawnień, aby nie stały się kolejnym martwym przepisem, ale remedium na poprawienie dostępności i skuteczności opieki medycznej w kolejnych latach.

Rozumiemy potrzebę przestrzegania prawa i przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz konieczności kontroli prawidłowej refundacji leków, ale może warto uprościć zasady i ustalić listę leków refundowanych na dłuższy czas.

Dobrym rozwiązaniem byłaby większa współpraca z NFZ, lepsza komunikacja w razie wątpliwości, bo oczekiwanie na odpowiedź na pisemne zapytania jest bardzo długie. Nierzadko zdarzają się również rozbieżności interpretacji przepisów pomiędzy poszczególnymi oddziałami NFZ.

Recepta

  1. «pisemne zlecenie lekarskie, na którego podstawie apteka sporządza lekarstwa lub wydaje leki gotowe».
  2. 2.«sprawdzony, niezawodny sposób na coś»

https://sjp.pwn.pl/sjp/recepta;2514360.html

Już czas, aby do tej definicji dopisać kolejny punkt :

  1. pisemne zlecenie pielęgniarskie, na którego podstawie apteka sporządza lekarstwa lub wydaje leki gotowe.

Przed nami dalszy rozwój nowoczesnego pielęgniarstwa.

Gratulujemy odwagi tym pielęgniarkom, które nie boją się zdobywać wiedzy, korzystać z niej i życzymy, aby płatnik oraz społeczeństwo doceniło potencjał pielęgniarstwa.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / pielęgnarki / poz / wypisywanie recept / uprawnienia / pielęgniarki i położne / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / porada pielęgniarska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30