Rozpoczyna się realizacja innowacyjnego programu kształcenia WUM MD PhD

Medexpress 2020-09-23 08:46

Zakończyła się rekrutacja do nowatorskiego, unikatowego w skali ogólnopolskiej, programu kształcenia WUM MD PhD, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach projektu „Time 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Dzięki temu programowi nasza Uczelnia dołączy do prestiżowych ośrodków prowadzących podobne programy dla wybitnie uzdolnionych studentów. Jak dotychczas, takie programy zostały wdrożone przez renomowane uniwersytety np. University of Oxford, Karolinska Institutet, Harvard University, Stanford University. W wyniku wieloetapowej rekrutacji, do programu zakwalifikowano 10 studentów kierunku lekarskiego:

Adrian Barzyc (projekt badawczy „Wpływ dowieńcowego podania diphenyliodonium oraz L-argininy w buforze o kwasowym odczynie na wielkość blizny zawałowej i występowanie zaburzeń rytmu serca u szczurów z niedokrwienieniem i reperfuzją mięśnia sercowego”, opiekun: prof. Marek Kuch);

Pamela Czajka (projekt badawczy „Analiza krążących miRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu”, opiekun: prof. Marek Postuła);

Zuzanna Filipiak (projekt badawczy „Porównanie wykorzystania systemów do ciągłego monitorowania glikemii (Dexcom g6 vs GuardianTM Connect) u pacjentów z cukrzycą dializowanych otrzewnowo i hemodializowanych”, opiekun: prof. Jolanta Małyszko);

Ewa Fudalej (projekt badawczy „Rola czynników neuroprotekcyjnych w patogenezie wybranych chorób okulistycznych”, opiekun: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska);

Milena Michalska (projekt badawczy „Wpływ wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty na zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe i ich korelacja z wybranymi parametrami stanu zapalanego i układu krzepnięcia”, opiekun: prof. Tadeusz Grochowiecki);

Dominika Miszewska (projekt badawczy „Ocena czynników prognostycznych wystąpienia padaczki lekoopornej u chorych ze stwardnieniem guzowatym”, opiekun: prof. Sergiusz Jóźwiak);

Dominika Siwik (projekt badawczy „Czy istnieją różnice w występowaniu zmian w płucach towarzyszących przewlekłej niewydolności serca pomiędzy chorymi z niewydolnością serca z zachowaną lub upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory?”, opiekun: dr hab. Marta Dąbrowska);

Mikołaj Sługocki (projekt badawczy „Anatomia ściany naczyń rozwidleń koła tętniczego mózgu a patogeneza tętniaków wewnątrzczaszkowych”, opiekun: prof. Bogdan Ciszek);

Aleksandra Sobiborowicz (projekt badawczy „Ocena roli neprylizyny w rozwoju kardiotoksyczności związanej z antracyklinami”, opiekun: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska);

Albert Stec (projekt badawczy „Rola zaburzeń bariery jelitowej i metabolitów bakteryjnych w twardzinie układowej – implikacje kliniczne i terapeutyczne”, opiekun: prof. Lidia Rudnicka).

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także