Prezes PKMP: Rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń w zakresie promowania medycyny personalizowanej

- Cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie promocji jakości w ochronie zdrowia - powiedziała Medepressowi dr hab. n. med. Beata Jagielska, prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.
Medexpress 2021-06-07 08:00

18 maja odbył się w Holandii międzynarodowy finał konkursu. Wiemy, że projekt „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” zwyciężył i zdobył nagrodę główną VBHC Dragons Grant. Jak Pani sądzi, co zaważyło, że właśnie ten projekt wygrał?

Przede wszystkim fakt, że inicjatywa jest realizowana zarówno przez specjalistów medycznych, jak i osoby związane z ochroną zdrowia pośrednio. Projekt jest dedykowany chorym, którzy są w centralnym punkcie wszelkich działań. To projekt, który wykazał poprawę w zakresie rokowania u chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, ale też poprawę efektywności kosztowej w tym obszarze. Jest to duża nobilitacja dla naszego kraju.

Jakie wiąże Pani nadzieje w związku z tą wygraną?

Działania te ukazują, że jesteśmy w stanie dużo zrobić dla poprawy jakości. Nasi koledzy, którzy pracują na pierwszej linii czyli bezpośrednio z pacjentem, mają wiele do zaoferowania chorym w przypadku poprawy jakości udzielanych świadczeń. Przekłada się to ewidentnie na poprawę efektywności kosztowej. Bardzo ważne są kwestie finansowe. A wszystko dlatego, że bez nakładów finansowych nie udaje się leczyć pacjentów przy wykorzystaniu najdroższych technologii. Pieniądze muszą być dobrze zainwestowane. Zainwestowany pieniądz w ochronę zdrowia, to sytuacja, gdzie największą korzyść zdrowotną i jakościową odnosi chory.

Co jest celem projektu? Jakie korzyści dzięki niemu uzyska pacjent?

Celem projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych u chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego. Pacjent powinien być w centrum działań a istotą działań projektu jest przekierowanie ich bezpośrednio na chorego. Punktem zainteresowania jest przede wszystkim chory. Efektywność oznacza powrót pacjenta do zdrowia, możliwość spełniania w swoich rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych. Oznacza to również zmniejszenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia poprzez zmniejszenie chociażby występowania działań niepożądanych, wydłużenie czasu przeżycia chorego, czy też zmniejszenie występowania zaostrzeń np. schorzeń przewlekłych. W tym projekcie bardzo ważna jest też szeroko rozumiana współpraca profesjonalistów medycznych oraz osób zaangażowanych w działania systemowe.

Dlaczego PKMP i Instytut INNOWO nawiązały współpracę z Decision Institute i VBHC Center Europe?

PKMP i Instytut INNOWO od lat współpracują zarówno na polu poprawy jakości zdrowia, jak i wdrożenia innowacyjnej medycyny. Cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie promocji jakości w ochronie zdrowia. Profesor Fred van Eenennaam promujący ideę VBHC PRIZE Dragon’s Grant & Endorsement wyraził chęć współpracy w tym obszarze.

Czy w najbliższym czasie planują Państwo realizować podobne projekty?

Tak. Będziemy promowa ideę VBHC PRIZE Dragon’s Grant & Endorsement. Pragniemy, aby inne jednostki medyczne, miały szansę na złożenie projektów, które będą startowały właśnie w konkursach międzynarodowych. Myślę, że projekt pomorski przetarł szlaki i pokazał, że niemożliwe stało się możliwe. Naszą rolą będzie promowanie tej nagrody, by zachęcić profesjonalistów medycznych, lekarzy, szpitale i inne stowarzyszenia do składania projektów i powalczenia o pierwszą nagrodę, tak jak w przypadku ośrodka pomorskiego.

Jakie są plany na przyszłość PKMP?

W najbliższym czasie rozpoczniemy kolejną edycję szkoleń w zakresie promowania medycyny personalizowanej, zaawansowanej diagnostyki. W tym zakresie pracujemy zarówno z naszymi kolegami z Polski, jak i z Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Rozpoczniemy również szereg szkoleń z zakresu zaawansowanej diagnostyki genetycznej. Przed nami kolejne raporty , które z końcem roku będą pewnie opublikowane. Będą dotyczyły właśnie zastosowania diagnostyki genetycznej w wymiarze codziennej praktyki klinicznej.

PDF

Zobacz także