Rozporządzenie ministra zdrowia ws. pilotażu nowych zasad w fizjoterapii

470777843
Fot. MedExpress TV
W piątek został skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii.
Medexpress 2018-08-13 12:18

Rozporządzenia określa warunki realizacji programu pilotażowego dotyczącego nowych zasad sprawozdawczości i kosztów w fizjoterapii ambulatoryjnej zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KRF”, opracowanymi na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, zwanego dalej „programem pilotażowym”.

Celem głównym programu pilotażowego są:

- walidacja szczegółowych narzędzi sprawozdania fizjoterapii ambulatoryjnej zgodnie z wytycznymi KRF opracowanymi na podstawie ICF;

- walidacja narzędzi oceny stanu zdrowia świadczeniodawcy: testy aktywności zgodnie z wytycznymi ICF w stosunku do innych obiektywnych narzędzi oceny, w szczególności PDI (Pain Disability Index);

- ocena charakterystyki świadczeniobiorców na podstawie danych zebranych w programie pilotażowym z uwzględnieniem danych na temat absencji chorobowej i prezenteizmu.

Okres realizacji programu pilotażowego wynosi 24 msc. od dnia podpisania przez realizatora programu z Funduszem umowy na realizację programu pilotażowego.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także