Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej

Medexpress

Opublikowano 04 grudnia 2020, 10:54

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 04 grudnia 2020, 10:54

Zgodnie z rozporządzeniem świadczeniodawcy udzielający świadczeń w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, stacjonarnych leczenia uzależnień, stacjonarnych w izbie przyjęć, dziennych psychiatrycznych, dziennych leczenia uzależnień są obowiązani w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnić:

1) całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży,
2) personel pielęgniarski,
3) równoważnik etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4) personel pielęgniarski wraz z równoważnikiem etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach

Więcej: TU

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28