RPO napisał do ministra zdrowia ws. zakazu wydawania opinii przez konsultantów wojewódzkich

Medexpress

Opublikowano 30 marca 2020, 12:17

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 30 marca 2020, 12:17

Poniżej zamieszczamy treść listu Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra zdrowia.

Moje zaniepokojenie wzbudziło skierowane do Konsultantów krajowych pismo
Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o zobowiązaniu Konsultantów wojewódzkich
do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2
odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 oraz obowiązku uprzedniej konsultacji
wydawanych przez Konsultantów krajowych opinii w tym zakresie z Ministerstwem
Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym (KNN.07.35.2020.AQR).

Pragnę zauważyć, że stosownie do art. 54 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia
się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji. Natomiast zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne.

W stanie epidemii kluczowym jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali, zagrożeniu dla przedstawicieli kadr medycznych, jak również sposobach zabezpieczenia osobistego przed zakażeniem były udostępnianie społeczeństwu oraz odpowiednim organom państwa.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej.

Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Źródło: RPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR / RPO / Adam Bodnar / koronawirus / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30