RPP o decyzji dotyczącej zamiennictwa leków

Medexpress

Opublikowano 05 lipca 2018, 16:28

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 05 lipca 2018, 16:28

RPP w związku z pojawiającymi się nieprawidłowymi interpretacjami stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie stosowania przez jeden z podmiotów leczniczych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia stanowisko:
Rzecznik Praw Pacjenta z całą stanowczością zaznacza, że nie podważa skuteczności leczenia lekiem biopodobnym. Nigdy też takiej skuteczności nie podważał. Nie można takiego wniosku wywieść z wydanej decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów wobec jednego ze szpitali, a wszystkie podnoszone w tym zakresie zarzuty skierowane do opinii publicznej wynikają bardziej z braku zrozumienia jej treści lub pobieżnej analizy. Największe zastrzeżenia w tym zakresie należy podnieść wobec tego, że ta nieprawidłowa interpretacja dociera do nieograniczonej liczby podmiotów i osób – tym samym może wprowadzać w błąd w zakresie faktycznych motywów, którymi kierował się Rzecznik Praw Pacjenta przy rozstrzyganiu tej konkretnej sprawy.
W tym zakresie wskazać należy, że Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktykę stosowaną przez jeden ze szpitali polegającą na uzależnieniu zastosowania u pacjentów leczonych w ramach konkretnych programów lekowych produktu leczniczego zawierającego określoną substancję, bez zapewnienia wymogu zachowania wymagań aktualnej wiedzy medycznej przy zmianie u pacjentów produktu leczniczego, za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, i nakazał jej zaniechanie. W szczególności chodzi o możliwość zastosowania przez lekarza innego leku bądź powrotu do wcześniej podawanego w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych lub skutków ubocznych.
W załączeniu przesyłamy stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta wydanymi w tej sprawie.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki biopodobne / RPP / zamiennictwo / automatyczna zamiana
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28