RPP: Standardy opieki nad ciężarną w kryzysie psychicznym

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-08-06 14:46

RPP na podstawie informacji zebranych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zwrócił się do ministra zdrowia o opracowanie standardów opieki nad kobietami w ciąży leczonymi w szpitalach psychiatrycznych. Zagwarantowanie należytej opieki kobietom oczekującym na narodziny potomstwa jest bardzo istotne dla Rzecznika Praw Pacjenta. Niektóre z nich w okresie ciąży przebywają w szpitalach psychiatrycznych, ponieważ wymagają specjalistycznego wsparcia.

Zasygnalizowane problemy dotyczyły leczenia farmakologicznego, wykonywania testów ciążowych, badań i konsultacji ginekologicznych, warunków pobytu w szpitalu oraz diety. Minister zdrowia zlecił konsultantom krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie psychiatrii opracowanie spójnych wytycznych w tym zakresie. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii w dniu 28 lipca br. przedstawili swoje rekomendacje. Specjaliści krajowi zalecają:

Odnotowywanie w dokumentacji medycznej daty ostatniej miesiączki oraz informacji o liczbie dotychczasowych ciąż i sposobie ich zakończenia.

Wyposażenie oddziałów psychiatrycznych w testy ciążowe.

Ustalenie przez kierowników oddziałów psychiatrycznych miejsca i trybu konsultacji ginekologiczno – położniczej oraz miejsca przeniesienia pacjentki do konkretnego oddziału ginekologiczno – położniczego, gdyby zaszła taka konieczność.

Zapewnienie dodatku białkowego dla kobiet w drugiej połowie ciąży.

Ograniczenie pobytu ciężarnej w oddziale psychiatrycznym do niezbędnego minimum z zapewnieniem pobytu w sali jednoosobowej lub z jak najmniejszą ilością współpacjentek, niestwarzających zagrożenia fizycznego.

Leczenie pacjentek po 37 tygodniu ciąży w oddziałach położniczych z zapewnieniem konsultacji psychiatrycznej.

Hospitalizowanie kobiet w pierwszych dniach po porodzie w oddziałach położniczych.

Konsultanci zalecają ponadto przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej oraz standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także