RPP w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2019-07-18 08:10

Barłomiej Chmielowiec ponownie zwrócił się do minister pracy, rodziny i polityki społecznej w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa.

Chodzi o harmonogram prac nad nową ustawą. Prace nad ustawą zostały wstrzymane w 2016 roku, natomiast obecnie wznowiono je celem opracowania nowego aktu prawnego.

W obszarze zainteresowania Rzecznika pozostają w szczególności regulacje związane z wykonywaniem zawodu psychologa w dziedzinie ochrony zdrowia.


RPP podkreśla, że przegląd około 30 aktów rangi ustawowej wymaga znacznej pracy
analitycznej, a następnie koncepcyjnej. Jednak, biorąc pod uwagę standardy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom wymagającym pomocy z obszaru ochrony zdrowia psychicznego oraz konieczność przeprowadzania konsultacji psychologicznej w toku innych świadczeń gwarantowanych, w mojej ocenie niezwykle istotnym pozostaje określenie regulacji zawodu psychologa przynajmniej w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: OZZP

PDF

Zobacz także