#PomagamyRozmawiamy

Rusza bezpłatna pomoc psychologiczna dla pracowników zawodów medycznych

Medexpress

Opublikowano 05 maja 2020, 12:43

181144228 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 05 maja 2020, 12:43

Przez najbliższy miesiąc pod numerem telefonu + 48 513 037 964 w poniedziałki, środy, czwartki i niedziele dyżurować będą doświadczeni psycholodzy i terapeuci, którzy udzielą personelowi medycznemu interwencyjnej pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby umówią dalszą indywidualną lub grupową konsultację psychologiczną.

W trakcie pandemii COVID-19 pracownicy zawodów medycznych m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni pracujący na pierwszej linii frontu, w bezpośrednim zagrożeniu własnego zdrowia i życia narażeni są na intensywny i długotrwały stres, wyczerpanie psychiczne, a w dalszej kolejności wypalenie zawodowe. W trybie wielogodzinnej pracy zmianowej, w dramatycznie zmieniających się warunkach, często pozbawieni właściwego sprzętu ochrony osobistej pozostawieni są sami sobie. Zmagają się nie tylko z wirusem, ale również z olbrzymim napięciem psychicznym, bez jakiejkolwiek systemowej pomocy psychologicznej oferowanej lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom. W mediach regularnie pojawiają się materiały obrazujące dramatyczną sytuację medyków, wiele wypowiedzi lekarzy czy pielęgniarek świadczy o tym, że są na skraju załamania nerwowego.

Dotychczas wiele firm przekazało pomoc rzeczową lub finansową szpitalom lub personelowi medycznemu. My inicjując akcję #PomagamyRozmawiamy, chcemy podzielić się swoim doświadczeniem i ekspertyzą psychologiczną, oferować realną pomoc wszystkim walczącym na pierwszej linii frontu pandemii COVID-19. Indywidualna rozmowa oraz zaproponowanie adekwatnych w danym przypadku metod dalszej pracy służyć mają przede wszystkim redukcji napięcia i stresu oraz lepszemu radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami trudnymi. Pozwolą również zwiększyć efektywności pracy, co ma szczególne znaczenie przy niedoborach kadrowych dotyczących w zasadzie wszystkich zawodów medycznych” - mówi Krzysztof Kaluta, Kierownik Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, pomysłodawca akcji pomocowej #PomagamyRozmawiamy.

„Wydział medyczny Uczelni Łazarskiego aktywnie włączył się w pomoc szpitalom już na początku pandemii COVID-19. Przekazaliśmy respiratory, monitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekcyjne. Obecnie według naszej najlepszej wiedzy sytuacja w zakresie dostępności środków zabezpieczenia osobistego jest już dużo lepsza, nie ma natomiast dostępnego wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego. Stąd też zrodziła się koncepcja akcji pomocowej #PomagamyRozmawiamy. Na wydziale medycznym uczelni zatrudniamy wielu znakomitych ekspertów w tym psychologów, którzy nieodpłatnie chcą udzielać interwencyjnej pomocy psychologicznej pracownikom zawodów medycznych. W ten sposób uczestniczymy w walce z pandemią” - dodaje Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Z pomocy psychologicznej można skorzystać pod telefonem + 48 513 037 964 w poniedziałki w godzinach 15.30-19.30 oraz środy, czwartki i niedziele w godzinach 15.30- 17.00. Akcja #PomagamyRozmawiamy będzie trwała przez najbliższy miesiąc od 4 maja do 4 czerwca 2020.

Zakres wsparcia i pomocy psychologicznej dla personelu medycznego w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 obejmuje:

  • Stres, lęk, napady paniki (nerwica lękowa) – u siebie oraz u swoich pracowników
  • Trudne i stresujące sytuacje związane z rozmową z pacjentem i z jego rodziną
  • Trudne relacje i konflikty w miejscu pracy (szpital, oddział, zespół terapeutyczny)
  • Napięcia, stres i trudne relacje w domu występujące w okresie pandemii
  • Stany depresyjne i obniżonego nastroju
  • Silny stres, stany wyczerpania, przemęczenia – jak odreagować stres i napięcie, zadbać o balans energetyczny, szybką regeneracje psychiczną i fizjologiczną oraz wyciszenie w sytuacji kryzysowej.

Dyżur na infolinii pełnić będą doświadczeni psycholodzy i terapeuci związani z Wydziałem Medycznym Uczelni Łazarskiego oraz Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego. Ich biogramy dostępne są na stronie https://izwoz.lazarski.pl/centrum-profilaktyki-stresu-i-wypalenia-zawodowego/pomagamyrozmawiamy/

Źródło: Uczelnia Łazarskiego

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / pielęgniarki / diagności laboratoryjni / uczelnia łazarskiego / pomoc psychologiczna / ratownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30