Rusza globalne badanie kliniczne dla pacjentów z SMA

Fot. Getty Images/iStockphoto
Firma farmaceutyczna Biogen ogłosiła plany rozpoczęcia globalnego badania klinicznego fazy 3b, ASCEND. Badanie to ma na celu ocenę wyników klinicznych i profilu bezpieczeństwa stosowania większej dawki leku nusinersen u dzieci, młodzieży i dorosłych z późną postacią rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) po leczeniu rysdyplamem.
Medexpress 2021-10-14 10:05

Pacjenci z SMA nie wytwarzają wystarczającej ilości białka niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych (SMN) i ich nieustannej pracy, które wspomagają siedzenie, stanie i poruszanie się. Z czasem osoby z tą chorobą neurologiczną mogą utracić zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak mycie zębów, włączanie światła czy picie ze szklanki. Celem w leczeniu SMA jest zapewnienie wystarczającej ochrony neuronów ruchowych i pomoc w zachowaniu funkcji motorycznych.

„Jesteśmy przekonani, że niższa ekspozycja na lek może przyczyniać się do sub-optymalnych wyników leczenia u niektórych pacjentów, którym podawano lek rysdyplam. Badanie ASCEND ma na celu sprawdzenie, czy lek nusinersen może odpowiedzieć na tę niezaspokojoną potrzebę medyczną i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat leczenia SMA. Jednocześnie mamy nadzieję na poprawę wyników u pacjentów w długookresowej perspektywie” - skomentowała dr Maha Radhakrishnan, Chief Medical Officer w firmie Biogen.

Dostępne dane sugerują, że ekspozycja na lek rysdyplam zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku i masy ciała, przy czym stężenie leku u dorosłych zmniejsza się o około 40 procent w porównaniu z niemowlętami. Maksymalna dawka rysdyplamu to 5 miligramów (mg). Jest ona podawana po osiągnięciu przez pacjentów masy ciała 20 kilogramów (kg).8

Przy obecnie zatwierdzonej dawce 12 mg, ekspozycja neuronu ruchowego na lek nusinersen pozostaje podobna wraz z rosnącym wiekiem i wzrostem pacjentów. Co więcej nusinersen wykazuje udowodnioną, trwałą skuteczność i ma dobrze scharakteryzowany profil bezpieczeństwa, jak również długoterminowe dane dotyczące pacjentów z różnych grup wiekowych i z różnymi typami SMA leczonych przez ponad 7 lat. W sumie dane te przemawiają za prowadzeniem dalszych badań w celu oceny czy większa dawka może zapewnić jeszcze większą skuteczność u pacjentów. Badanie kliniczne ma sprawdzić, czy lek nusinersen w większej dawce może zaspokoić istniejące potrzeby kliniczne u pacjentów z SMA o późniejszym początku, leczonych lekiem rysdyplam, którzy chcą zmienić schemat leczenia. Ta sama badana wyższa dawka leku nusinersen jest również oceniana w trwającym badaniu DEVOTE.

„W leczeniu SMA poczyniono znaczne postępy, jednak nadal nie możemy wyleczyć SMA i wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby medyczne” - powiedział profesor Tim Hagenacker, kierownik oddziału chorób nerwowo-mięśniowych na Uniwersytecie w Essen w Niemczech i członek komitetu sterującego badaniem ASCEND. „W ramach mojej praktyki klinicznej zaobserwowaliśmy możliwość dalszej poprawy wyników leczenia pacjentów. Dzięki badaniu z użyciem wyższej dawki leku nusinersen będziemy w stanie pogłębić zrozumienie co jeszcze jest możliwe.”

Protokół badania ASCEND został złożony w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Czas trwania badania ASCEND jest przewidziany na około 2,5 roku, do którego ma być włączonych do 135 osób z SMA (w wieku od 5. do 39. lat) o późniejszym początku, niechodzących. Wymogiem jest, aby wszyscy uczestnicy byli wcześniej leczeni lekiem rysdyplam w maksymalnej zalecanej dawce 5 mg i byli gotowi i zdolni do zmiany schematu leczenia na większą dawkę leku nusinersen. […] Badanie będzie również oceniać funkcje motoryki kończyn górnych u uczestników w wieku 13 lat i starszych za pomocą aplikacji mobilnej Konectom oraz poziom neurofilamentów jako markera aktywności biologicznej choroby. Obydwa te elementy stanowią eksploracyjne punkty końcowe.
W badaniu wezmą udział dzieci, młodzież i dorośli, którzy nie byli jeszcze leczeni lekiem nusinersen, a także dorośli, którzy byli wcześniej leczeni nusinersenem, a następnie rysdyplamem. Firma planuje, że pierwsi kwalifikujący się pacjenci zostaną przyjęci do badania jeszcze w 2021 roku.
[…]

Źródło: Informacja prasowa

PDF

Zobacz także