Rusza II edycja konkursu „Grant na zdrowie”

Medexpress

Opublikowano 10 listopada 2021, 09:10

Medexpress

Opublikowano 10 listopada 2021, 09:10

Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ogłaszają II edycję programu, który dedykowany jest działaniom na rzecz poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Dwie wyróżnione organizacje pacjentów otrzymają grant w wysokości 20 000 zł na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.12.2021r.

I edycję konkursu „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” ogłoszono w październiku 2020 r. Nadesłane zostały 44 projekty, w których organizacje przedstawiały swoje inicjatywy na spełnienie najpilniejszych potrzeb związanych z obszarem zdrowia kobiet.

„Z wielką przyjemnością przystępujemy do kolejnej edycji programu „Grant na zdrowie”, ponieważ inicjatywa ta całkowicie wpisuje się w fundamentalne działanie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jakim jest wsparcie i rozwój organizacji pacjentów w Polsce.” - wyjaśnia Igor Grzesiak, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – Zeszłoroczna edycja konkursu pokazała nam wszystkim, jak wiele potrzeb pozostaje jeszcze do zrealizowania w obszarze związanym ze zdrowiem kobiet. Organizacje pacjentów bardzo dobrze znają te potrzeby, dzięki czemu w prezentowanych projektach zawsze kierują się dobrem pacjenta i starają się odpowiadać na oczekiwania swoich odbiorców. Udzielone granty umożliwią realizację tych inicjatyw.” – dodaje.

„Dla Gedeon Richter zdrowie kobiet jest wartością szczególną. Zdajemy sobie sprawę, że troska o nie to dużo więcej niż dostarczanie wartościowych terapii. Pacjentki oczekują nie tylko poprawy zdrowia i samopoczucia, ale także potrzebują wsparcia w zmaganiach z chorobą i pomocy w codziennym życiu. Społeczeństwo natomiast wymaga udostępnienia informacji i podniesienia świadomości na tematy związane ze zdrowiem kobiet.” – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska. – „Dzięki konkursowi „Grant na zdrowie” możemy być bliżej pacjentek i wpierać je w ich najpilniejszych potrzebach.” – wyjaśnia.

Pomoc w macierzyństwie

Jednym z największych wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów na co może wpłynąć m.in. rozwinięcie systemu informacji i poszerzanie zasobu wiedzy pacjentów o zdrowiu i leczeniu.[i]Pacjenci sami także przyznają, że często nie posiadają wystarczającej wiedzy o chorobie lub kompetencji w procesie leczenia.[ii]

„Niewystarczająca wiedza pacjentów dotycząca ich choroby to zjawisko powszechne. W naszej działalności bardzo często spotykamy się z niepokojącym dylematem kobiet posiadających schorzenia lub wadę wzroku dotyczącym decyzji o macierzyństwie. Obawiają się one, że ciąża może wpłynąć na znaczne pogorszenie wady lub nawet całkowitą utratę wzroku. Kobiety te mają też trudności w dotarciu do fachowej wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży i prawidłowych zachowań w czasie jej trwania. Stąd też powstał pomysł na stworzenie poradnika dla kobiet z wadami wzroku wyjaśniającego pojawiające się wątpliwości i obawy związane z ciążą.” – tłumaczy Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu „Grant na zdrowie”.

Wsparcie dla mam dzieci z niepełnosprawnością

Jakość przestrzegania zaleceń terapeutycznych zależy od wielu czynników. Ze strony pacjenta mogą to być czynniki związane z funkcjonowaniem poznawczym, satysfakcją z życia czy poczuciem kontroli.ii W przypadku osób z niepełnosprawnościami, starszych czy dzieci, ogromną rolę w leczeniu spełnia opiekun osoby chorej.

„Opieka nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością to ogromne wyzwanie i obciążenie
dla rodziców. Zbudowanie równowagi pomiędzy opieką nad dzieckiem a własnymi potrzebami jest
w tym wypadku szalenie istotne. Odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej terapii i ciągłości rehabilitacji chorego dziecka leży po stronie opiekunów; z reguły to matka przejmuje większość obowiązków w tym zakresie.”
– wyjaśnia Katarzyna Parafianowicz z Fundacji Serce Dziecka, drugiego laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu „Grant na zdrowie”. - „Widząc jak ważna jest rola matki w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca (WWS) przygotowaliśmy projekt cyklu warsztatów mających nie tylko dostarczyć im niezbędną wiedzę, ale też uświadomić potrzebę zadbania o własną kondycję, zdrowie fizyczne i psychiczne. Nagroda w Konkursie Grant na zdrowie pozwoli nam zrealizować plan poprawy jakości życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.” – dodaje.

O konkursie

„Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” to konkurs, do którego mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku. Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Projekty zostaną oceniane przez Kapitułę Konkursu na podstawie kryteriów takich jak zgodność z zadaniem konkursowym, budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny czy pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości.

Nagrodą główną, którą otrzymają dwie wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników oraz uroczystość rozdania nagród odbędą się w Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2022 r.

Źródło: Mat. prasowe

[i] NIK; Raport: System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian; KZD.034.001.2018; Nr ewid. 8/2019/megainfo/KZD; https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf ; dostęp z dnia 04.11.2021 r.

[ii] Łukomska A et al., Udział pacjenta w podejmowaniu decyzji medycznych; Pielęgniarstwo Polskie 2(40), 79–81, 2011; http://samorzad.ump.edu.pl/files/12_69_pp_2_2011_pdf.pdf#page=7; dostęp z dnia 03.11.2021r.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

konkurs / zdrowie kobiety
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30