Ruszył program bezpłatnych warsztatów, szkoleń i konsultacji dla wszystkich organizacji pacjentów w Polsce

Fot. Getty Images/iStockphoto
Choć różni je skala czy miejsce prowadzenia działalności, priorytety, wokół których realizują swoje zadania statutowe, mają ten sam cel. Czynienie dobra wydaje się niezwykle proste, w praktyce – prowadzenie organizacji pacjentów wiążę się z wieloma wyrzeczeniami, poświęceniem swojego prywatnego czasu i nieustającym rozwojem. Prezes, strateg, księgowy i specjalista od komunikacji w organizacji pacjentów to nierzadko ta sama osoba.
Medexpress 2021-01-21 11:20

Prowadzenie organizacji wymaga wielu umiejętności z różnych dziedzin. Dlatego inicjatorzy Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO chcą pomóc organizacjom pacjentów we wzmacnianiu ich kompetencji i wyposażyć je w narzędzia, które będą wsparciem w codziennym funkcjonowaniu. Bezpłatne warsztaty, szkolenia i konsultacje w ramach Akademii PACJENCI.PRO będą prowadzić eksperci w takich obszarach jak finanse i formalności, przywództwo i zarządzanie, komunikacja on-line i PR oraz fundraising. Pierwszy semestr Akademii rusza w styczniu 2021 roku. Zapisy na pierwsze zajęcia są już otwarte!

Organizacje pacjentów

W Polsce jest aktywnych około 5,3 tys. organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia, z czego około tysiąc to podmioty skoncentrowane na działalności na rzecz pacjentów. Działalność o zasięgu ogólnokrajowym prowadzi 45% organizacji działających dla dobra pacjentów, a 24% działa na skalę nie większą niż lokalna, czyli na poziomie najbliższego sąsiedztwa, gminy lub powiatu. Do zbudowania silnych i prężnie działających organizacji nierzadko wiodła je podobna droga i zbieżne motywacje – doświadczenie choroby, chęć niesienia pomocy innym pacjentom, czy rozwiązania istotnych problemów w lokalnych społecznościach. Dziś zaangażowanie pacjentów ma bezpośrednie przełożenie na różne aspekty szeroko pojętej jakości opieki zdrowotnej.

Rola organizacji pacjentów w procesie kształtowania systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach znacząco wzrosła. Dzisiaj organizacje prowadzą stały dialog z decydentami i współuczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji istotnych z punktu widzenia pacjenta. Przedstawiciele organizacji biorą stały udział w pracach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, uczestniczą w zespołach parlamentarnych, senackich i sejmowych komisjach zdrowia, wskazują swoich reprezentantów do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub mogą zgłaszać kandydatów do Rady Funduszu Medycznego przy Ministrze Zdrowia. Prężne funkcjonowanie organizacji pacjentów wymaga szeregu kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych, i wykorzystywania różnych narzędzi usprawniających ich codzienne funkcjonowanie, ale także uczestniczenia w dyskusji o rozwiązaniach, służącym pacjentom w całej Polsce. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy, które poprzez edukację rozwijają ich kompetencje i staja się platformą wymiany doświadczeń – mówi Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

– Nikt lepiej nie zrozumie perspektywy pacjenta niż sam pacjent – osoba, która przeszła przez proces diagnostyki, leczenia i wychodzenia z choroby. Dlatego organizacje pacjentów powinny być równoprawnym partnerem w procesach dotyczących zarządzania zdrowiem całego społeczeństwa. Projekt PACJENCI.PRO wpisuje się w światowy trend wzmacniania ruchów pacjenckich patient empowerment. Jego celem jest umacnianie kompetencji organizacji pacjentów i wsparcie ich w profesjonalnym podejściu do wielu systemowych zagadnień. Projekt czerpie garściami z dobrych praktyk z innych krajów. I to jest wielka wartość, a zarazem inspiracja dla polskich organizacji pacjentów – mówi dr hab. n. med. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Człowiek orkiestra”, czyli jak połączyć wiele kompetencji

Jak połączyć umiejętności prezesa, stratega, księgowego i specjalisty od komunikacji? Prowadzenie organizacji pacjentów to nie jest prosta sprawa. Dodatkowo, w ostatnim czasie pandemia COVID-19 postawiła przed nami wszystkimi, również organizacjami pacjentów nowe wyzwania.

Pandemia zmusiła wiele podmiotów, w tym nasze stowarzyszenie, do przeorganizowania projektów tak, aby sprostać aktualnie obowiązującym obostrzeniom dotyczącym dystansu społecznego. Dlatego w tym roku Walne Zebranie Członków oraz nasze doroczne ogólnopolskie, 34-te już szkolenie dla pacjentów i ich opiekunów po raz pierwszy zorganizowaliśmy całkowicie online. W tym czasie szczególnej wartości nabierają inicjatywy takie jak Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, które elastycznie odpowiadają na aktualne potrzeby organizacji pacjentów – mówi Anna Skoczylas-Ligocka, z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, doradca programu PACJENCI.PRO.

Organizacje te mają jasno sprecyzowane potrzeby edukacyjne: podniesienie swoich kwalifikacji i kompetencji, które pozwolą im jeszcze lepiej realizować swoje cele. Właśnie w odpowiedzi na nie powstała Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO – kompleksowy program szkoleniowy dla organizacji pacjentów. Akademia ma za zadanie wzmocnić kompetencje organizacji pacjentów i pomóc w ich wdrożeniu do codziennego funkcjonowania.

– Osoba czy zespół, które prowadzą organizację, muszą mieć szerokie kompetencje z różnych dziedzin. Często ekspert od marketingu jest jednocześnie księgowym, osobą od zarządzania zespołem i motywowania wolontariuszy. Obecne czasy zweryfikowały posiadane kompetencje cyfrowe. Często wiec ten sam człowiek dodatkowo prowadzi jeszcze stronę internetową i kanały społecznościowe organizacji. Musi być „człowiekiem orkiestrą” – mówi Dagmara Samselska, prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS.

Akademia dla małych i dużych organizacji

Ponad 1 300 godzin warsztatów, szkoleń oraz konsultacji z 17 ekspertami – program szkoleniowy Akademii PACJENCI.PRO został przygotowany tak, aby każdy mógł wybrać dla siebie zajęcia, które pomogą mu rozwinąć najpotrzebniejsze kompetencje. Akademia jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy PACJENCI.PRO, realizowanej w ramach partnerstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

– Chcemy nieść merytoryczną pomoc, której efektem będzie wzmocnienie kompetencji organizacji pacjentów. Mamy nadzieję, że przełoży się ona na ich stabilność organizacyjną i skuteczność w budowaniu przekazów dotyczących zdrowia. Oferta szkoleniowa Akademii adresowana jest do wszystkich organizacji zrzeszających pacjentów oraz działających na ich rzecz: zarówno małych, jak i dużych, powstałych w niewielkich lokalnych ośrodkach, a także funkcjonujących w dużych miastach. Dlatego chętni będą mogli wybrać dla siebie zajęcia z poziomu podstawowy, zaawansowany, a żeby przeprowadzić pełne i praktyczne wdrożenie będzie można uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach – wyjaśnia Bogna Cichocka-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Finansowanie działań organizacji, fundraising i kwestie prawno-formalne w organizacji, budowanie
i podtrzymywanie relacji z otoczeniem, budowanie wizerunku i promowanie działań organizacji, zarządzanie operacyjne, zarządzanie strategiczne – program szkoleniowy Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO jest komplementarny i uwzględnia wiele aspektów związanych z prowadzeniem organizacji. Jednocześnie będzie poddawany stałej ewaluacji oraz ocenie samych uczestników i odpowiednio modyfikowany tak, aby mógł odpowiadać na ich bieżące potrzeby.

– W obliczu rosnących wyzwań, jakie stoją przed organizacjami pacjentów w Polsce, bardzo istotne jest to, aby pracownicy organizacji cały czas doskonalili swoje umiejętności. Dlatego na co dzień bardzo ważny jest dla nas program PACJENCI.PRO a Akademia, która rozpoczyna swoje funkcjonowanie, będzie miała ogromne znaczenie. Wierzę, że szkolenia z zakresu księgowości, marketingu, czy strategii pomogą organizacjom pacjentów nabyć nowe umiejętności i wdrożyć je do funkcjonowania swoich organizacji – dodaje Dagmara Samselska.

Więcej nt. PACJENCI.PRO: https://www.pacjenci.pro/

Źródło: mat. prasowe
PDF

Zobacz także