Rynek farmaceutyczny w 2015 roku

1-ThinkstockPhotos-470927083
Fot. Thinkstock/Getty Images
Czy miniony rok był dobry dla branży farmaceutycznej?
Medexpress 2016-02-22 11:45

Jak informuje IMS Health całkowita wartość rynku farmaceutycznego w 2015 roku wyniosła 34,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3% rok do roku (rdr) , czyli o 2,3 mld zł więcej niż w 2014 roku.

“Polski rynek farmaceutyczny jest, pod względem wartości sprzedaży, szóstym rynkiem w Europie. Rok 2015 był jednym z najlepszych dla polskiego rynku w ostatnim pięcioleciu – uważa Maciej Kuźmierkiewicz, dyrektor generalny IMS Health, Poland & Baltics.

Głównym elementem wzrostu okazał się rynek apteczny - odmiennie niż w latach ubiegłych, gdzie duży udział we wzroście miał rynek szpitalny. Wysoka dynamika rynku aptecznego wynika przede wszystkim ze stabilizacji na rynku leków refundowanych, gdzie w minionym roku nie było znaczących obniżek cen leków refundowanych. Infekcja w 1Q 2015 roku i związana z nią sprzedaż leków stosowanych w przeziębieniu przyczyniła się do wzrostu w segmencie leków i produktów dostępnych bez recepty. Na rynku szpitalnym istotne, z punktu widzenia innowacyjności terapii, było wprowadzenie do programów lekowych terapii bezinterferonowych stosowanych w leczeniu WZW C. Zmiana ta, choć dotychczas nie znalazła odzwierciedlenia w wartości rynku szpitalnego, w 2016 roku może na niego istotnie wpłynąć. Decyzja ta daje nadzieję, że innowacyjność zostanie dostrzeżona jako inwestycja w polskiego pacjenta i również w dłuższej perspektywie, obok zmian demograficznych, będzie ona miała decydujący wpływ na rozwój sektora farmaceutycznego.”

Dynamika rynku szpitalnego na poziomie 6,5% jest niższa w stosunku do dynamiki rynku aptecznego, która wyniosła 7,1% rdr. Jest również istotnie niższa od dynamiki segmentu szpitalnego w poprzednich dwóch latach, gdzie wzrost był dwucyfrowy. Jest to spowodowane głównie utratą ochrony patentowej dla imatinibu - jednej z wiodących substancji czynnych na rynku szpitalnym, oraz capecitabinu i infliximabu.

Dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i SM) na poziomie 7,1% jest z kolei wyższa od dynamiki rynku w 2014 roku, która wyniosła 3,3% rdr. Segment leków na receptę wzrósł o ponad 1,1 mld zł, natomiast segment leków i produktów SM o blisko 0,9 mld zł.

Rynek apteczny stanowił w 2015 roku blisko 88% całego rynku farmaceutycznego. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx). Leki Rx - refundowane i nierefundowane miały 59,1% udziału w rynku aptecznym i wzrost 6,7% rdr. Leki i produkty dostępne bez recepty (SM) stanowiły 40,9% i osiągnęły wzrost 7,6% rdr.

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment SM) osiągnął wartość 233 mln zł i dynamikę na poziomie 55,5%, co oznacza wzrost o 83 mln zł względem 2014 roku.

Źródło: IMS Health

PDF

Zobacz także