Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla seniorów

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2016, 08:37

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2016, 08:37Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów: Medykamenty, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie listy leków refundowanych. Jest to jeden ze sztandarowych projektów rządu.
Pacjenci po 75. roku życia nabędą uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wymienionych na liście refundacyjnej. Pierwszy wykaz „S” minister zdrowia ustali do 1 września 2016 r. Wykaz ten będzie stopniowo rozszerzany. Recepty na bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Po wejściu w życie ustawy rachunki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – wraz ze wzrostem finansowania programu – o ponad 60%.
Projekt 75+ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów, dla których kwoty wydawane na leki stanowią znaczną pozycję w ich budżetach domowych. Część tych osób, zazwyczaj cierpiących na kilka chorób, nie wykupuje przepisanych leków, bo są dla nich za drogie. W rezultacie przerywają leczenie lub go nie podejmują, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan zdrowia. Dlatego nowe rozwiązanie, które realnie odciąży budżet seniorów od części wydatków na leki i zwiększy dostępność do nich, wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych osób.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

senior / bezpłatne leki dla seniorów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31