Konstanty Radziwiłł: Samorząd lekarski jest jak samorząd terytorialny – powszechny a nie obowiązkowy

Konstanty Radziwiłł - wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej_1
Jaka jest istota samorządów zawodów zaufania publicznego?
Paweł Grzybowski 2017-09-22 14:22

Konstanty Radziwiłł powiedział podczas konferencji „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską:

To nie przypadek, że przepisy dotyczące samorządów zwodów zaufania publicznego znajdują tuż za artykułem 16, odnoszącym się z kolei do samorządności terytorialnej. To pokazuje jak Rzeczpospolita Polska jest zorganizowana. Jest ona zdecentralizowana nie tylko terytorialnie, ale też profesjonalnie, oraz że wszystkie zasady, które obowiązują, jeśli chodzi o samorząd terytorialny w gruncie rzeczy mogą być stosowane także w samorządności zawodowej.

Zgodnie z Konstytucją samorząd zawodowy ma dwa podstawowe zadania. Jedno to reprezentowanie wykonujących zawód zaufania publicznego a drugie to sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu. Przy wymienianiu tych zadań nie ma przecinka, co świadczy, ze oba są równie ważne i muszą oba być wykonywane w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. To istotne, bo w gruncie rzeczy nawet reprezentowanie osób zrzeszonych w samorządzie, moim zdaniem, powinno służyć publicznemu interesowi. Oczywiście z tego wynika szereg innych rzeczy. Jeżeli ktoś myśli o reprezentowaniu takiego zawodu w jego interesie (a nie w interesie publicznym przyp. red.), to musi się zrzeszyć w inny sposób

Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak obowiązkowość przynależności do samorządu zawodowego. Jest natomiast powszechność przynależności. To podobnie jak w przypadku samorządu terytorialnego. Mieszkaniec danej miejscowości nie ma obowiązku przynależności do samorządu mieszkańców, ale z mocy prawa tworzy go, bo nim jest. To nie burmistrz miasta, tylko wszyscy jego mieszkańcy tworzą samorząd. I nikt nie ma obowiązku zapisywania się do tego samorządu, bo go po prostu stanowi z racji zamieszkiwania na tym terytorium. Ale są też tego konsekwencje jak prawa i obowiązki. Podobnie jest w samorządności zawodowej. Przy dyskusji na temat obowiązkowości przynależności należałoby zastanowić się nad samą ideą istnienia samorządu zawodowego, bowiem idea samorządu, który nie jest powszechny przeczy istocie samorządów zawodów zaufania publicznego.

PDF

Zobacz także