Samorząd lekarski negatywnie o projekcie ustawy dot. refundacji leków

Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2021, 08:17

nil
Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2021, 08:17

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wskazuje, że projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków innowacyjnych. Liczne uwagi zgłaszane do projektu przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wskazują jednak, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa refundacyjna / refundacja / nil / samorząd lekarski / DNUR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31