Samorząd lekarski negatywnie o projekcie ustawy dot. refundacji leków

nil
Medexpress 2021-09-01 08:17

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wskazuje, że projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków innowacyjnych. Liczne uwagi zgłaszane do projektu przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wskazują jednak, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także