Samorząd lekarski negatywnie ocenia rozporządzenie ws. teleporady w ramach POZ

187789489
Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress 2021-01-21 08:33

20 stycznia 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko PNRL w sprawie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej zamieszczamy jego tresć.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z treścią rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 95), negatywnie ocenia zawarte w tym rozporządzeniu rozwiązanie nakładające na lekarza obowiązek udzielenia teleporady planowej nie później niż w dniu następnym po zgłoszeniu się pacjenta.

Takie rozwiązanie jest nieprzemyślane i uniemożliwia umówienie teleporady w terminie późniejszym nawet, jeśli wnosi o to pacjent. Rozwiązanie to wymusza na wszystkich lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej zmianę harmonogramów pracy poprzez przeznaczenie w każdym dniu pracy czasu niezbędnego na realizację teleporad, których potrzeba może zostać zgłoszona przez pacjenta z jednodniowym wyprzedzeniem.

W powyższym zakresie rozporządzenie zamiast poprawiać organizację udzielania teleporad zaburza nie tylko proces ich udzielenia, ale również całą pracę placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Brak konsultacji publicznych projektu rozporządzenia jest nieakceptowalny i jak widać prowadzi do sytuacji, w której przyjęte prawo zamiast poprawiać funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w praktyce szkodzi pacjentom i lekarzom".

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także