Sanofi przedstawia nową markę i logo korporacyjne

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2022, 09:48

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2022, 09:48

W ciągu minionych 50 lat Sanofi stała się globalnym liderem na rynku firm biofarmaceutycznych, z bogatym dziedzictwem odkryć naukowych zorientowanych na poprawę jakości życia pacjentów. Naukowa wizja firmy zaowocowała odkryciem wielu przełomowych i innowacyjnych terapii m.in. w leczeniu chorób rzadkich oraz stworzeniu standardów leczenia takich schorzeń jak cukrzyca czy choroby układu krążenia.

Zaangażowanie Sanofi na rzecz poprawy zdrowia publicznego co roku pomaga chronić setki milionów ludzi przed grypą, przyczyniło się także do niemal całkowitej eliminacji polio, a naukowa wizja firmy zaowocowała przełomowymi innowacjami w terapiach chorób zapalnych.

Wywodząc się z różnych spółek, Sanofi jest dziś połączeniem wielu kultur, tożsamości i marek. Nowy, ujednolicony wizerunek firmy jest głęboko zakorzeniony w tym dziedzictwie i po raz pierwszy łączy swoją różnorodną historię w jedną, wspólną tożsamość.

– Na progu półwiecza istnienia naszej firmy, podjęliśmy się najważniejszej transformacji i modernizacji w naszej historii. W 2019 r. uruchomiliśmy naszą strategię „Play to Win”, która koncentruje się na wykorzystaniu naszej platformy do innowacji zorientowanej na odkrywanie i produkcję najnowszych i najlepszych w swojej klasie leków i szczepionek. Nasza nowa marka jest naturalnym i ważnym krokiem naprzód w tej podróży i odzwierciedla spójny sposób pracy firmy na rzecz spełnienia naszej wspólnej ambicji, aby zmieniać oblicze medycyny – mówi Paul Hudson, CEO Sanofi.

Dotychczasowe nazwy business unit’ów wchodzące w skład firmy czyli Sanofi Pasteur i Sanofi Genzyme, dedykowane odpowiednio szczepionkom i lekom wysokospecjalistycznym podobnie jak wszystkie inne przejęte przez firmę marki – od tej pory będą występować pod jedną, spójną nazwą – Sanofi. Myślenie, działanie i funkcjonowanie jako jeden podmiot, w ramach nowego, wspólnego celu i tożsamości, dzięki bardziej strategicznemu wykorzystaniu zasobów firmy jako całości, pozwoli Sanofi jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów dostarczając im przełomowe terapie.

Nowe logo odzwierciedla nowy cel i ambicję Sanofi i jest zainspirowane prostym i zorientowanym na ruch kodem, charakterystycznym dla branży technologicznej. Dwie fioletowe kropki symbolizują naukową podróż między punktem wyjścia – ciekawością i gotowością do kwestionowania status quo i pytania „a co jeśli?” – oraz linię mety – czyli momentem odkrycia innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych mających wpływ na ludzkie życie.

inf pras

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

firmy farmaceutyczne / Sanofi
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31