Satysfakcja klientów pod lupą: najgorzej jest w publicznych przychodniach POZ

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2016, 09:34

SZWAJCARKA-KT3 FOT. TOMASZ KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 10 marca 2016, 09:34

Zdaniem 32 proc. respondentów jakość obsługi w publicznych przychodniach opieki zdrowotnej w ostatnich latach pogorszyła się, zdaniem 45 proc. pozostała bez zmian, zaś zdaniem 16 proc. polepszyła się.

11 proc. respondentów uznało, że jakość obsługi w niepublicznych przychodniach opieki zdrowotnej w ostatnich latach pogorszyła się, zdaniem 42 proc. pozostała bez zmian, zaś zdaniem 38 proc. polepszyła się.

"Zdecydowanie najgorzej oceniane są przychodnie publicznej opieki zdrowotnej, jednak to nie dziwi, gdyż ta sfera od wielu lat oceniana jest przez społeczeństwo negatywnie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że prywatna opieka zdrowotna nie dostała o wiele wyższej oceniona niż publiczna. Może wynikać to z faktu, że osoby chore w trudnej jednak dla siebie sytuacji wymagają wyjątkowej obsługi i są znacznie bardziej wrażliwe na wszelkie niedogodności niż np. podczas robienia zakupów w sklepie. Ponadto, służba zdrowia, od lat cieszy się raczej niepochlebną reputacją i znacznie częściej mówi się publicznie o jej złej kondycji niż o tym, co jest pozytywne – ocenia Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wywiady online na panelu do badań internetowych) przez ARC Rynek i Opinia na przełomie stycznia/lutego 2016. Wzięło w nim udział 1022 respondentów.

Z kolei z ankiety przeprowadzonej przez NFZ wynika, że większość pacjentów jest zadowolonych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce. Spośród ponad 35 tysięcy ankietowanych - aż 40 procent oceniło opiekę w poradniach lekarzy rodzinnych na piątkę!

- Cieszymy się z tak wysokich wyników. Świadczą one o tym, że wykonujemy naszą pracę właściwie, jednocześnie realizując potrzeby zdrowotne naszych pacjentów - podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Ankieta „Badanie Satysfakcji Pacjenta Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)” została przeprowadzona w dniach od 5 do 30 listopada 2015 roku. Pacjenci (anonimowo) mogli podzielić się swoimi opiniami na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur. Ankieta była skierowana do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej).

Na pytanie: Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń?, najczęściej wskazywano: „profesjonalizm personelu medycznego”, „czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia”, a także „uprzejmość i życzliwość personelu medycznego”.
Większość respondentów (53,09 proc.) wskazała w ankiecie, że uzyskała świadczenie w dniu zgłoszenia, a co piąty (20,16 proc.) z jednodniowym oczekiwaniem.
Pacjenci pozytywnie ocenili dostępność do rejestracji telefonicznej (łatwość dodzwonienia się), 36,43 proc. osób wybrało ocenę „5” (w skali 1 – 5), a 20,2 proc. ocenę „4”.
Podobnie było z oceną dostępności do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ; 40,36 proc. osób oceniło ją na „5”, a 20,3 proc. na „4”.
Wyniki ankiety pokazały, że zdecydowana większość pacjentów bo prawie 70 procent - jest zadowolona ze sposobu informowania ich w placówkach POZ o stanie zdrowia. Na pytanie „Czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia?”, 54,33 proc. ankietowanych odpowiedziało: „tak”, a 29,28 proc. „raczej tak”.
Ponadto dwie trzecie pacjentów (66,65 proc.) potwierdziło, że w placówkach dostępna jest informacja o prawach pacjenta, a blisko 80 proc. - że te prawa są tam respektowane (48,82 proc. - „tak”, 30,43 proc. - „raczej tak”).
Niemal dwie trzecie ankietowanych (63,33 proc.) przyznało, że w placówkach POZ, z których korzystają dostępne są informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
W ankiecie pacjenci wskazywali także poziom zadowolenia (w skali 1-5) z udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ. Najwyższą ocenę „5” wskazało najwięcej ankietowanych (39,34 proc.), na „4” poziom zadowolenia ocenił co czwarty badany (24,69 proc.)..
Centrala NFZ również podkreśla, że ponad trzy czwarte (76,24 proc.) uczestników ankiety podało (w pytaniu nieobowiązkowym) miejscowość, w której znajduje się ich gabinet POZ, a blisko dwie trzecie (63,53 proc.) – nazwę placówki.

Wyniki badania potwierdzają wyniki innych, podobnych, wcześniej przeprowadzonych badań. Pacjenci najbardziej ufają lekarzom rodzinnym. W przeciwieństwie do innych części systemu ochrony zdrowia, wysoko oceniają dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej takich jak: rejestracja wizyty, czas oczekiwania na poradę, informacje o stanie zdrowia czy dostęp do badań dodatkowych. Wysoko też oceniają jakość uzyskiwanej w podstawowej opiece zdrowotnej informacji i profesjonalizm pracowników medycznych. ...Jest to szczególnie ważne dziś gdy toczą się prace nad zmianami systemowymi polskiej ochrony zdrowia – pokazując oczekiwania pacjentów - podsumowuje Bożena Janicka.

Źródło: www.arc.com.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / przychodnie / jakość / usługi / prywatna opieka medyczna / publiczne przychodnie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30