Michał Modro

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Michał Modro

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 11:16

Michał Modro

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 11:16

Jak wskazuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • większa transparentność postępowań;
  • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Więcej informacji na temat nowelizacji można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/

Z przebiegiem procesu legislacyjnego, w tym z uzasadnieniem nowelizacji oraz z opiniami do nowelizacji można zapoznać się na stronie Sejmu https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C8F7A9C10C321917C1258435005723D1

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nowelizacja / Prawo zamówień publicznych / zamówienia publiczne / Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych / zmiany w prawie zamówień publicznych / zmiany w prawie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28