Sejm wybrał Rzecznika Praw Dziecka

Medexpress

Opublikowano 24 pazdziernika 2018, 13:11

Fot. Adrian Grycuk / Wikipedia CC
Medexpress

Opublikowano 24 pazdziernika 2018, 13:11

Nowym Rzecznikiem Praw Dziecka została Agnieszka Dudzińska - tak zdecydowali posłowie we wtorkowym głosowaniu. Teraz uchwała trafi do Senatu.

Agnieszka Dudzińska, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest doktorem socjologii, od 2005 związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2013-2014 pełniła funkcję zastępcy prezesa ds. programowych w PFRON.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
prawa do życia i ochrony zdrowia,
prawa do wychowania w rodzinie,
prawa do godziwych warunków socjalnych,
prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

Źródło: Sejm/RPD

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw dziecka / Agnieszka Dudzińska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30