Transmisja online Sejmowa Komisja Zdrowia: plan finansowy NFZ

Medexpress 2018-09-13 11:09

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
- przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia oraz Minister Finansów.
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 (druk nr 1825)
- przedstawiają: Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Minister Finansów.
Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833)
- przedstawiają: Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Minister Finansów.
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2832)
- przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu, Minister Zdrowia.

PDF

Zobacz także