Sejmowa Komisja Zdrowia - plan pracy - na żywo

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. – przedstawia przewodniczący Komisji.
Medexpress 2021-07-22 10:11

PDF

Zobacz także