Sejmowa Komisja Zdrowia - transmisja

Informacja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat obecnej sytuacji pracowników wykonujących zawody niemedyczne, świadczących pracę w podmiotach leczniczych i mających styczność z osobami chorymi na COVID-19.
Medexpress 2021-04-14 09:02

PDF

Zobacz także