Senat: Rośnie liczba pacjentów z chorobami układu krążenia. Jak możemy zatrzymać ten trend?

166840550
Fot. Thinkstock/Getty Images
W Senacie odbyła się konferencja pt. „Zagrożenie chorobami układu krążenia w perspektywie najbliższych 30 lat”.
Alicja Dusza 2016-10-12 11:44

Konferencja miała na celu propagowanie profilaktyki, diagnostyki oraz standardów leczenia chorób układu krążenia i serca. W spotkaniu, które organizowane jest przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, senacką Komisję Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje samorządu lekarskiego.

– Poprawa stanu zdrowia polskiego społeczeństwa zależy przede wszystkim od działań profilaktycznych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Pod wieloma względami medycyna naprawcza u nas jest na poziomie porównywalnym z krajami Europy Zachodniej. Doskonałym przykładem jest leczenie zawału serca. Śmiertelność szpitalna w zawale serca w Polsce jest taka sama jak w Danii, Anglii i części stanów Ameryki –mówi dr Bogdan Wojtyniak, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

W Polsce o 50 proc. więcej osób choruje na choroby układu krążenia w porównaniu do innych krajów europejskich. Umieralność na choroby układu krążenia od 2003 roku spada i pod tym względem dogoniliśmy już Europę, problemem jest jednak zachorowalność.

GUS podaje, że 46 proc. wszystkich zgonów powodują choroby układu krążenia. Choroba niedokrwienna serca, w tym zawał, to pierwsza przyczyna zgonu w Europie u osób poniżej 75 lat.

PDF

Zobacz także