Senat wniósł ponad 40 poprawek do ustawy covidowej

Źródło: Wikimedia Commons
Senat podczas głosowania z poniedziałku na wtorek wniósł ponad 40 poprawek do tzw. ustawy covidowej. Chodzi m.in. o przyznanie 100 proc. dodatku do pensji dla pracowników medycznych, którzy pomagają zakażonym pacjentom.
Medexpress 2020-10-27 09:16

Senacka Komisja Zdrowia chce, aby niezależnie od tego, czy personel medyczny skierowany jest przez wojewodę, czy nie – do pracy z chorymi na COVID, niezależnie od rodzaju umowy o pracę i miejsca pracy otrzymywali 100 proc. dodatki do pensji – także pracownicy ratownictwa medycznego. Senatorowie motywowali tę poprawkę tym, że nie można dzielić środowiska medycznego, zaangażowanego w walkę z epidemią.

Senatorowie opowiedzieli się za utworzeniem nowego funduszu celowego, który miałby wesprzeć środowisko medyczne i system ochrony zdrowia. Jak wyjaśniła senator Beata Małecka-Libera pieniądze z tego funduszu byłby przeznaczone m.in. na zakup testów dla personelu medycznego, dla pracowników domów pomocy społecznej, dla seniorów.

Komisja poparła też dodatkowe ubezpieczenia pracowników medycznych i ich rodzin. Opowiedziała się za odciążeniem Sanepidu od konieczności pisemnego wydania decyzji obywatelom skierowanym na kwarantannę. Senatorowie zaproponowali też, aby środki z zaplanowanych w br., a niewykonanych kontraktów medycznych nie musiały zostać zwrócone.

Senatorowie ponadto przejęli poprawki zaproponowane przez senackie Biuro Legislacyjne. Jedna z poprawek dotyczy możliwości zarządzania przez wojewodę użycia straży miejskiej przez określony czas do „wspólnych z policją działań”, co według legislatorów narusza konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaproponowaną poprawką wojewoda będzie mógł to zrobić za zgodą właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Zgodnie z inną poprawką senatorowie nie zgodzili się na możliwość wydawania przez ministra właściwego ds. zdrowia decyzji administracyjnej w sprawie zawieszenia kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w wykonywaniu jego praw i obowiązków i na wyznaczanie pełnomocnika ministra do wykonywania tych obowiązków.

Senatorowie zaproponowali też zmiany w przepisach nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zgodnie z poprawką przyjętą przez komisję samorządy będą przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, ponieważ nie mają one pełnych informacji pozwalających ocenić, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Senatorowie przejęli ponadto szereg poprawek redakcyjnych i legislacyjnych zgłoszonych przez senackich legislatorów.
Nowelizacja tzw. covidowej ustawy przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

Źródło: Senat

PDF

Zobacz także