Sieć szpitali: Jakie świadczenia znajdą się poza ryczałtem?

Medexpress

Opublikowano 09 maja 2017, 11:07

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 09 maja 2017, 11:07

Projektowane rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych odrębnie w ramach kwoty zobowiązania umów zawartych ze świadczeniodawcami w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania to m.in.:

świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych przewodu pokarmowego, świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, świadczenia opieki kompleksowej, świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami, świadczenia szpitalne w zakresie ostrego zawału serca, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć, świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy, świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy.

Wyodrębnienie świadczeń oznacza, że świadczenia te będą finansowane poza ryczałtem systemu zabezpieczenia, co jest niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do tych świadczeń.
Udział wartości świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu, w stosunku do całości kwoty wynikającej ze wszystkich umów PSZ, będzie kształtował się na poziomie ok. 46 %. Udział ten może istotnie się różnić w przypadku poszczególnych świadczeniodawców, np. jeżeli profil działalności świadczeniodawcy obejmuje przede wszystkim świadczenia wyodrębnione, odsetek ten będzie znacznie wyższy, i odwrotnie. W ramach świadczeń wyodrębnionych największy udział mają pozycje dotyczące: programów lekowych (ok. 18 %), świadczenia związane z porodem i opieką nad noworodkami (ok. 13 %), świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne (ok. 11 %).
Jak wynika z powyższego oraz OSR do przedmiotowego rozporządzenia na liście znajdują się świadczenia kosztochłonne.

Źródło: rcl.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ryczałt / sieć szpitali / finansowanie sieci szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31