Sieć szpitali: Zmiana metodologii kalkulacji ryczałtu

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2021, 11:53

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2021, 11:53

W wyniku przyjęcia ustawy o Funduszu Medycznym wprowadzone zostało, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w odniesieniu do wszystkich świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia.
W celu umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia pozalimitowego finansowania tych świadczeń zostały one wyłączone z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.
W konsekwencji powyższego nastąpiło wyodrębnienie do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia całych profili świadczeń dedykowanych wyłącznie dzieciom, podczas gdy dotychczasowe mechanizmy zawarte w nowelizowanym rozporządzeniu zakładały możliwość wyłączania z tego ryczałtu co najwyżej pojedynczych świadczeń (produktów rozliczeniowych).
W sytuacji powstałej po dniu 31 grudnia 2020 r. zastosowanie odpowiednich wzorów zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu skutkowało wyliczeniem dla niektórych szpitali pediatrycznych ujemnych wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia.
Zmiany dostosowują metodologię wyliczania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia do omówionych wyżej zmian w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia.
Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia proponowanych zmian metodologii kalkulacji ryczałtu systemu zabezpieczenia przewiduje się wejście w życie przedmiotowej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Nadanie projektowanej nowelizacji mocy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. uzasadnione jest tym, że powinna ona mieć zastosowanie do wyliczenia wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia za cały okres przypadający od tej daty.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Fundusz Medyczny / sieć szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31