Służba zdrowia - zawody podwyższonego ryzyka

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-03-05 13:35

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS, liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 roku była mniejsza niż w roku 2017. Wśród zawodów medycznych ujętych przez GUS, największej liczbie wypadków uległy pielęgniarki i położne 3389 (3646/2017 r.), znacznie mniej wypadków zanotowano wśród tzw. „innego średniego personelu do spraw zdrowia” 663 (674/2017 r.) – w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym, oraz wśród lekarzy 565 (620/2017 r.).

Warto zwrócić uwagę, że pod względem liczby wypadków pielęgniarki i położne znalazły się za takimi grupami, jak:

 • sprzedawcy uliczni i bazarowi, pracownicy sprzedaży w sklepach, kasjerzy i sprzedawcy biletów – 4686
 • kowale, ślusarze i pokrewni – 4540
 • pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu – 3904

A wyprzedziły takie grupy jak:

 • kierowcy ciężarówek i autobusów – 2816
 • formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni – 2487
 • robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni – 2446

W sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, obejmującej m.in. zawody medyczne, najczęstszymi zdarzeniami, które prowadziły do wypadku przy pracy były: poślizgnięcie – 2646, kontakt z przedmiotem ostrym – 2182, uderzenie przez obiekt w ruchu – 758.

Co ciekawe, spośród sekcji zaproponowanych przez GUS, zawody ujęte w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna były najbardziej narażone na wypadek przy pracy wynikający z przejawu agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia – 595 przypadków w 2018 roku. Wyprzedzając tym samym takie sekcje jak:

 • transport i gospodarka magazynowa – 553
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 105
 • przetwórstwo przemysłowe – 96
 • pozostała działalność usługowa – 47
 • obsługa rynku nieruchomości – 28
 • budownictwo – 21
 • górnictwo i wydobywanie – 10

Natomiast częstotliwość przyczyn wypadków przy pracy dla sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna rozkładała się następująco:

 • nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 9937
 • niewłaściwa organizacja pracy i stanowiska pracy – 948
 • niewłaściwy stan czynnika materialnego – 995
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika – 732
 • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 406
 • niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika – 253
 • nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika – 59

W zdecydowanej większości przypadków, konsekwencją wypadków przy pracy dla sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna była długotrwała, ponad 21 dniowa niezdolność do pracy.

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także