SM: kluczem jest wcześnie rozpoczęta terapia

O tym dlaczego tak ważna jest indywidualizacja leczenia w stwardnieniu rozsianym mówi prof. Giancarlo Comi, współautor współczesnego algorytmu leczenia SM
Elżbieta Borek 2017-11-29 08:47

Dlaczego spersonalizowana terapia jest istotna w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Zindywidualizowanie terapii jest fundamentalnie ważne nie tylko przy SM, ale także w całej medycynie. Dla SM szczególnie, ponieważ jest to schorzenie niezwykle złożone i bardzo zmienne. I nie możemy udawać, że mamy jeden lek, który pomoże wszystkim. Mamy kilka wymagań, które musimy spełnić, aby terapia była spersonalizowana. Po pierwsze musimy mieć dostęp do wielu leków, żebyśmy mieli z czego wybierać. Po drugie musimy być w stanie przewidzieć ewolucję choroby. Tylko kombinacja tych dwóch czynników pozwoli nam na dobranie zindywidualizowanej terapii. Dzisiaj jest to możliwe dzięki rozwojowi nauk: neuronauki, nauk związanych z neuroobrazowaniem, genetyki, farmakogenetyki, jak również informatyki, która pozwala nam pokazywać bardzo dużo danych.

Z jednej strony mówimy o spersonalizowaniu podejścia do pacjenta, z drugiej strony Pan Profesor jest jednym ze współtwórców algorytmu postępowania, czyli uogólnionego sposobu postępowania i podejścia do pacjenta. Jak to pogodzić?

W tym przypadku jedno prowadzi do drugiego. Wychodzimy od leczenia spersonalizowanego, ale docieramy do algorytmów, ponieważ o to chodzi w leczeniu spersonalizowanym, żeby być w stanie znaleźć odpowiedni algorytm, który można by stosować do pewnej grupy pacjentów. W związku z tym musimy zobaczyć i przyjrzeć się pewnej grupie pacjentów, pewnej populacji, po to, żeby zindywidualizować leczenie, żeby dotrzeć podobieństwa między tymi grupami. Ta personalizacja odbywa się na różnych poziomach. Jeżeli mamy do czynienia z algorytmem, to on daje nam tylko proste opcje do wyboru. Natomiast opcji leczenia jest o wiele więcej.

Mówi się nie tylko w SM o tym, jak ważny jest czas rozpoczęcia leczenia.

Ma Pani zupełną rację, że kluczem jest wcześnie rozpoczęta terapia. A fumaran dimetylu jest tutaj istotnym, bo może zostać podany natychmiast, kiedy przyjdzie do nas pacjent z SM. To jest właśnie połączenie dwóch czynników. Lek jest prosty w podaniu i bardzo skuteczny, w związku z tym bardzo często używany. I jeżeli nie musimy zaczynać leczenia w sposób agresywny, to właśnie wtedy wybieramy ten lek.

PDF

Zobacz także