Smog szczególnie groźny dla zdrowia dzieci

Fot. Thinkstock/Getty Images
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o podjęcie działań zmierzających do sformułowania wytycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza.
Paweł Grzybowski 2017-12-15 00:26

Marek Michalak zauważa, że smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, dlatego powinny zostać podjęte systemowe działania zaradcze.

- Władze Warszawy w listopadzie br. zakupiły dla 117 przedszkoli oczyszczacze powietrza. Placówki zostały wytypowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy ze względu na ich lokalizację (położenie pomiędzy domami jednorodzinnymi oraz blisko ruchliwych arterii). Podobne działania podjęte zostały również m.in. w Rzeszowie – wskazał rzecznik i podkreślił, że dyrektorzy niektórych przedszkoli nie zezwalają na spacery dzieci, gdy zanieczyszczenie powietrza jest zbyt wysokie.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nadal aktualny pozostaje problem braku szczegółowych wytycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza.

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, dyrektor szkoły może w sytuacji wyjątkowej i uzasadnionej, do której można zaliczyć smog, ustalić dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

– Działanie takie wydaje się jednak niewystarczające i niezapewniające uczniom bezpieczeństwa w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza– ocenia RPD i pyta szefową resortu edukacji w ilu szkołach w bieżącym roku szkolnym nie obyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ze względu na przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

PDF

Zobacz także