Sondaż Konsylium24: Jak długo pracują polscy lekarze?

1-ThinkstockPhotos-98412473
Fot. Thinkstock/Getty Images
Śmierć lekarki-anestezjologa po czwartej dobie nieprzerwanego dyżuru wstrząsnęła środowiskiem lekarskim oraz opinią publiczną w Polsce. Czy polscy lekarze rzeczywiście są aż tak ekstremalnie zapracowani? Konsylium24 przeprowadziło w tej sprawie ankietę.
Alicja Dusza 2016-08-22 13:39

W ankiecie udział wzięło 624 polskich lekarzy. 59 proc. ankietowanych lekarzy pracuje bez przerwy ponad 24 godziny przynajmniej raz do roku, 29 proc. respondentów ma taką sytuację przynajmniej raz w tygodniu. W ostatnim roku 14 proc. polskich lekarzy miało w pracy zawodowej takie sytuacje, że pracowali bez przerwy ponad 48 godzin.

48 godzin bez przerwy znacznie częściej pracują mężczyźni (25 proc. deklaracji, kobiet 8 proc. deklaracji). 38 proc. mężczyzn - lekarzy deklaruje, że podejmuje pracę przez ponad 24 godziny przynajmniej raz w tygodniu. Odsetek lekarek, których dotyczy taka sytuacja, jest mniejszy i wynosi 23 proc.

W grupie lekarzy ze stażem pracy ponad 25 lat, 47 proc. zadeklarowało, że zdarza się im pracować nieprzerwanie powyżej 24 godzin. Wśród młodych lekarzy (staż pracy poniżej 7 lat) odsetek tych, którzy deklarowali nieprzerwaną pracę ponad 24 godzin wynosił 66 proc., 52 proc. z nich robiło to przynajmniej raz w miesiącu, a 58 proc. przynajmniej raz w tygodniu.

Wielogodzinne dyżury pełnią najczęściej specjaliści medycyny ratunkowej (głównie praca w pogotowiu oraz na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych), z których ponad 66 proc. pracuje przynajmniej raz w tygodniu przez ponad 24 godziny. Drugie miejsce przypada chirurgom ogólnym (58 proc.), a trzecie ortopedom (43 proc.). Co więcej, prawie 33 proc. chirurgów ogólnych i specjalistów ratunkowych przyznała, że najdłuższy nieprzerwany czas pracy w ciągu roku przekroczył 48 godzin.

Źródło: konsylium24

PDF

Zobacz także