Spada liczba aptek i punktów aptecznych. GUS podaje dane za 2021 r.

Medexpress

Opublikowano 03 czerwca 2022, 10:46

Medexpress

Opublikowano 03 czerwca 2022, 10:46

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2021 r. działalność prowadziło 11,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 58,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych, z czego przeważającą większość stanowiły kobiety.

Z danych GUS wynika, że w przypadku liczby aptek nastąpił spadek o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim), a liczba punktów aptecznych nieznacznie zmalała o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego).

Liczba osób przypadających na jedną aptekę wzrósł o 29 (średnio 2926 osób).

Na koniec 2021 r. w aptekach i punktach aptecznych pracowało 63,6 tys. osób: 26,1 tys. magistrów farmacji (spadek o 0,6%) i 32,2 tys. techników farmaceutycznych (o 2,1% mniej w stosunku do roku poprzedniego).

Więcej: TU

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteki / GUS / punkty apteczne / farmaceuci / technicy farmaceutyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31