Spadek wpływów do NFZ odroczony o rok

Paweł Grzybowski

Opublikowano 07 grudnia 2017, 19:12

Fot. Thinkstock / Getty Images
Paweł Grzybowski

Opublikowano 07 grudnia 2017, 19:12

Senatorowie wysłuchali apeli Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” i przyjęli poprawkę dającą firmom więcej czasu na przygotowanie się do głębokich zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Strona społeczna podtrzymuje jednak opinię, iż zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności nie przyniesie na dłuższą metę ani większej redystrybucji dochodów, ani też poprawy sytuacji finansów publicznych w związku z czym będzie apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.

Złe skutki dla NFZ

W ocenie partnerów społecznych proponowane zmiany mają bezsprzecznie systemowy charakter i wywołują poważne skutki w sferze ubezpieczeń społecznych, przychodów FUS, budżetu, jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rynku pracy. Zdaniem reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru (zasada trzydziestokrotności) spowoduje w perspektywie długofalowej, problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych.

Zniesienie limitu ma przynieść w przyszłym roku kwotę 5,5 mld zł. O tyle samo zmniejszą się wynagrodzenia netto pracowników o wysokich kwalifikacjach lub wzrosną koszty przedsiębiorstw ich zatrudniających. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy będą silnie zmotywowani do unikania podwyższonych składek, co nie będzie sprzyjało zatrudnianiu specjalistów w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji.

Powyższe argumenty powodują, że wszelkie pozostałe szacunki zawarte w Ocenie Skutków Regulacji, przede wszystkim w punkcie szacującym zwiększoną składkę wpływającą do FUS (i pochodne zwiększenia wpływów do FUS, czyli wpływ na budżet, jednostki samorządu terytorialnego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia) mogą być obarczone daleko idącymi błędami.

Specyfiką świadczeń emerytalnych i rentowych jest silny związek ich wielkości z wartością płaconych składek – nastąpi zatem akumulacja przyszłych zobowiązań systemu. Podatek dochodowy natomiast z definicji ma charakter bezzwrotny, a dostępność i zakres świadczeń zdrowotnych nie są powiązane z kwotą składki zdrowotnej płaconej przez ubezpieczonego. Zwiększeniu ulegną zatem wpływy do sektora finansów publicznych generujące przyszłe zobowiązania, a ograniczone zostaną te, które takich zobowiązań nie tworzą. W rezultacie deficyt FUS zwiększy się, a nie zmniejszy.

Źródło: Pracodawcy RP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Narodowy Fundusz Zdrowia / pracodawcy rp
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31