Sposób wyliczania nakładów na ochronę zdrowia głównym tematem rozmów ministra zdrowia i OZZL

Fot. Getty Images/iStockphoto
Sposób wyliczania nakładów na ochronę zdrowia i nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty były głównymi tematami spotkania prof. Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienia Rezydentów OZZL.
Medexpress 2019-04-08 08:49

Minister zdrowia odniósł się do kwestii metodologii wyliczania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Jak podkreślił, ministerstwo nie zmieniło metodologii liczenia 6 proc. PKB na zdrowie przyjętej w ustawie. Taki mechanizm znajduje się w ustawie od samego początku jej obowiązywania i nie był zmieniany podczas noweli przyspieszającej osiągnięcie 6% PKB do roku 2024.

Należy podkreślić, że podczas prac nad projektem nie były zgłaszane w tym zakresie żadne uwagi. Zapis ten znalazł się również w Porozumieniu pomiędzy ministrem zdrowia, a Porozumieniem Rezydentów i został zaakceptowany przez obie strony. To co istotne to fakt, że ustawa gwarantuje niespotykany dotąd wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Kolejnym z tematów poruszonych podczas spotkania była kwestia ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia finalizowane są prace nad nowelizacją ustawy. Temu tematowi ma być poświęcone kolejne spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL, które planowane jest na początek maja.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

PDF

Zobacz także