Spotkanie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczące ochrony zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-09-21 08:24

W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec spotkał się z przedstawicielami Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz członkami Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów Zdrowia „CONTINUE CURATIO”.

W spotkaniu na zaproszenie Rzecznika wzięli udział także Filip Nowak - p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat ochrony zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19, ich bezpieczeństwie oraz problemach z jakimi spotykają się zarówno zakażeni koronawirusem jak i pacjenci z innymi schorzeniami. Przedstawione zostały również pozytywne i negatywne doświadczenia związane z epidemią oraz uwagi do przyjętej nowej strategii Ministerstwa Zdrowia przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także