Spotkanie ratowników w Ministerstwie Zdrowia. Jakie ustalenia?

Medexpress

Opublikowano 19 czerwca 2018, 08:17

ambulance Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 czerwca 2018, 08:17

18 czerwca sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się z ratownikami. Czego dowiedzieli się ratownicy?
1. Rozporządzenie o wypłacie zaległych dodatków dla ratowników poza PRM jest gotowe do podpisania przez ministra zdrowia. Termin podpisu po zakończeniu wewnątrz i zewnątrz resortowych uzgodnień ok. 25.06.2018 (opóźnienie spowodowane niechęcią ze strony MF-minister uważa, że środki na wypłaty dla tych ratowników zostały już przekazane i nie widział powodu, żeby je przekazywać ponownie).Wypłaty zaległe będą realizowane w formie jednorazowego przelewu.


2. Opt-out możliwy wcześniej niż przy dużej nowelizacji - ze strony ratowników padła propozycja, żeby umieścić w aktualnie nowelizowanej UoDL odpowiednie zapisy umożliwiające taką formę dodatkowego zatrudnienia dla ratowników.


3. Dodatek od 01.01.2019 w formie stałej zapisany w nowelizacji UoDL - propozycja podniesienia jego wysokości do 1600 zł (problematyczne zapisy o skierowaniu go dla wszystkich ratowników zatrudnionych w podmiotach działających na podstawie umowy z NFZ).


4. Projekt Ustawy o Samorządzie Zawodowym Ratowników Medycznych wyjdzie do konsultacji społecznych na przełomie lipca i sierpnia.


5. Wpisanie stażu pracy w SOR dla wymogów 5-letniego kierownika ZRM (brak takiego zapisu nie był zamierzony tylko nastąpiło jego przeoczenie...)


6. MZ stoi na stanowisku, że sprawowanie funkcji kierownika przez kierowcę z powodu braku spełniania wymogów 5 lat stażu przez pozostałych członków ZRM jest złym pomysłem, patrząc pod kątem skupienia się na opiece nad pacjentem oraz jakości tej opieki i prowadzeniem ambulansu jednocześnie.


6. Zabezpieczenie wymaganych kwot na wypłatę dodatku do końca roku 2018.


7. Powrót od rozmów o wypłacie kolejnych części docelowych 4×400 na przełomie sierpień-wrzesień (w tym okresie będzie możliwe określenie wpływów że składek zdrowotnych)


8. MZ wpisało propozycję zwiększenia nakładów na finansowanie SPRM do założeń budżetu na rok przyszły.


9. Stałe rozwiązanie systemowego zwiększania wynagrodzeń w SPRM poprzez przywrócenie dodatku wyjazdowego w formie określonej przez ustawę...?


10. Oszczędności i uszczelnienie systemu finansów PRM (rozliczanie z wydatków dysponentów w szczególności przyszpitalnych?, po zmianie kwalifikacji ZRM S na P różnica pozostaje w systemie u dysponenta, sukcesywne zmniejszenie procentowego udziału ZRM S w stosunku do ZRM P aż do osiągnięcia modelu randez-vous)


11. Uregulowanie zawodów pod względem specyfikacji i miejsca pracy:

pielęgniarka: szpital, oddział, SOR
ratownik: PRM, ZRM, SOR.


12. Możliwość wprowadzenia jednolitego numeru dla NiŚPL dla całego kraju na wzór 999 oraz zarządzanie i realizowanie wizyt lekarskich przez dysponentów ZRM poprzez dodatkowe zespoły wizytowe.


13.Wprowadzenie systemu Triage dla SOR I NiŚPL w jednym miejscu rozwiązaniem na odciążenie SOR.

Źródło: FB Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31