Spotkanie związków z Beatą Kempą

ozzl
Krzysztof Bukiel przewodniczący OZZL wysłał list do szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ta błyskawicznie zaprosiła lekarzy na spotkanie.
Alicja Dusza 2016-07-11 09:07

Krzysztof Bukiel przypomniał, że kilka organizacji związkowych, skupiających pracowników medycznych wystosowało do premier Beaty Szydło listy, w których prosiło o spotkanie w sprawie rozwiązania problemu niskich płac w publicznej ochronie zdrowia. - Na ŻADEN z tych listów nie uzyskaliśmy odpowiedzi od Pani Premier. Nie wiemy nawet, czy Pani Premier wie o tych listach, bo odpowiedzi udzielała zawsze Pani Minister i odpowiedź ta zawsze polegała na tym samym: odesłaniu naszych postulatów (w tym naszej prośby o spotkanie z Panią Premier) do ministra zdrowia - pisze szef OZZL. - Czy Pani Minister sądzi, że my nie rozróżniamy ministra zdrowia od Prezesa Rady Ministrów i nie wiemy jakie są kompetencje obu tych wysokich urzędników państwowych? Dlaczego traktuje nas Pani jak „niepiśmiennych dokerów z XIX wieku”, których trzeba pouczać do kogo kierować jakie postulaty? Czy ma Pani świadomość tego, że taka Pani reakcja jest odbierana przez nas jako wyraz niezwykłego lekceważenia, wręcz arogancji obecnego rządu wobec pracowników medycznych. Trudno nam dostrzec jakąkolwiek różnicę w tym względzie między zachowaniem obecnego rządu i rządów poprzednich - pyta Krzysztof Bukiel.

OZZL po raz kolejny zwrócił się, tym razem do Beaty Kempy, z prośbą o zorganizowanie spotkania prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami związków zawodowych ochrony zdrowia w celu omówienia sposobu rozwiązania jednego z najważniejszych problemów publicznej służby zdrowia w Polsce jakim jest niesprawiedliwie niski poziom wynagrodzeń pracowników medycznych.

Teraz Zarząd Krajowy OZZL poinformował, że 11 lipca o godz. 15 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych pracowników medycznych z Beatą Kempą. Głównym celem spotkania będzie (ze strony związkowców) doprowadzenie do spotkania z premier Beatą Szydło. "Tylko ono może bowiem uruchomić faktyczny, nie pozorowany dialog rządu z pracownikami medycznymi i zapoczątkować faktyczne, nie pozorowane rozwiązanie problemu niskich płac personelu medycznego w Polsce. Polacy, jak słusznie zauważył Jarosław Kaczyński prezes PiS w czasie kongresu swojej partii "nie chcą być tanią siłą roboczą i mają tego dość". Ta prawda odnosi się również do pracowników służby zdrowia" - informują lekarze z OZZL.

PDF

Zobacz także