Tomasz Latos:

Sprawa in-vitro to zwykły fake news

Paweł Grzybowski

Opublikowano 28 wrzesnia 2017, 15:29

latos Fot. Medexpress.TV
Paweł Grzybowski

Opublikowano 28 wrzesnia 2017, 15:29

Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej, ustawa ma ukryty cel by zablokować możliwość kontynuacji niektórych programów zdrowotnych, takich jak program in-vitro. Ma na to pozwolić jeden z zapisów nowelizacji, zgodnie z którym program nie będzie mógł być realizowany jeśli nie otrzyma pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- To zwykły fake news – zupełnie wymyślony problem. Pani poseł Małecka-Libera jeszcze niedawno chwaliła ten projekt a teraz opowiada takie historie. To są jakieś żarty. Ustawa dotyczy pilotaży – komentuje zarzuty opozycji poseł Tomasz Latos.

Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzanie programów pilotażowych, których celem jest sprawdzenie planowanych nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto projekt ma na celu uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań a także umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dostępu do danych osobowych zawartych w elektronicznym systemie monitorowania programów zdrowotnych (obecnie prowadzonym pod nazwą System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki) i zmiany w trybie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej opracowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Celem projektu jest również zniesienie ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień grupom pacjentów cierpiących na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną, którym przysługują gwarantowane świadczenia w placówkach leczenia uzależnień.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

sejm / Beata Małecka-Libera / Tomasz Latos
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30