Sprawdź ile zarabiają farmaceuci

Medexpress

Opublikowano 23 lutego 2017, 08:13

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 23 lutego 2017, 08:13

W badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ile zarabia: technik farmacji, farmaceuta i kierownik apteki? Ogólna mediana wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 3 650 PLN brutto.
Najmniej zarabiali technicy farmacji - mediana wyniosła 2 773 PLN brutto. Farmaceuci byli wynagradzani wyżej - mediana wyniosła 4 500 PLN brutto. Kierownicy aptek zarabiali najwięcej - przeciętnie o 2 000 PLN więcej niż farmaceuci - mediana wyniosła 6 500 PLN.

Organizator badania zaprasza do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń: TU

Przypomnijmy dane GUS z 2014 r.

GUS opublikował opracowanie "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Badanie realizowane jest co dwa lata. Jak informuje GUS w październiku 2014 r. technicy i inny średni personel (do tej grupy zaliczają się technicy medyczni i farmaceutyczni) przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o o 0,9% wyższe od średniego.

Grupa pod nazwą "technicy i inny średni personel", to bardzo liczna zbiorowość pracowników o różnych specjalnościach. W tej „wielkiej” grupie relatywnie dobrze wynagradzani byli pracownicy „średnich” grup zawodowych, takich jak: pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (10530,71 zł), mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie (5265,04 zł), technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności (5193,65 zł), natomiast niskie wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe ⎯ dietetycy i żywieniowcy (2704,65 zł), technicy medyczni i farmaceutyczni (3031,88 zł brutto), inny średni personel do spraw zdrowia (3107,88 zł). Technicy medyczni i farmaceutyczni zatrudnieni w sektorze publicznym osiągnęli średnie wynagrodzenie 3263,83 zł, zaś w sektorze prywatnym 2857,60 zł.

Źródło: wynagrodzenia.pl/medexpress.pl/GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zarobki farmaceutów / farmaceuci / apteka / technik farmaceutyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31