Sprzedaż apteczna wciąż rośnie

leki 3
Thinkstock/GettyImages
Wartość sprzedaży aptecznej w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 16 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 687 mln zł względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Segmentem, który wygenerował najwyższą kwotę wzrostu – blisko 460 mln, czyli 66% całościowego wzrostu – jest rynek leków i produktów dostępnych bez recepty.
Paweł Grzybowski 2017-08-21 08:00

Na wzrost miały wpływ dwa czynniki. Po pierwsze, w styczniu 2017 roku zanotowano niespotykanie wysoką liczbę zachorowań infekcyjnych, co wpłynęło na zwiększone zakupy produktów stosowanych w leczeniu infekcji i okazało się głównym czynnikiem kształtującym wartość tego segmentu rynku w pierwszej połowie roku. Po drugie, segment leków dostępnych na receptę został pomniejszony o 70 mln zł, osiągając poziom 131 mln zł, w wyniku przeniesienia leków zawierających pegfilgrastim i lipegfilgrastim do rynku szpitalnego. W rezultacie, sumaryczna kwota wzrostu tego segmentu została obniżona o tę wartość, co przełożyło się na zwiększenie udziału wzrostu wygenerowanego przez segment leków i preparatów dostępnych bez recepty w całkowitym wzroście rynku aptecznego.

Leki refundowane z dużym wzrostem

Pomimo przesunięcia leków pomiędzy rynkiem aptecznym a szpitalnym, segment leków refundowanych wygenerował większą kwotę wzrostu, w porównaniu z rynkiem leków nierefundowanych. To zupełnie inaczej niż w roku ubiegłym, kiedy to głównym motorem wzrostu była sprzedaż leków nierefundowanych. Zmiana lidera wzrostu rynku aptecznego Rx wynika z jednej strony z braku cyklicznego procesu renegocjacji cenowych leków refundowanych. Z drugiej strony, pozytywny wpływ na rozwój segmentu leków refundowanych miało również wprowadzenie do refundacji w drugiej połowie 2016 roku leków zawierających substancję czynną mometasonum, które wygenerowały ponad 20 mln zł.

Prawie pół miliarda wzrostu za leki OTC

Wartość rynku SM wyniosła 6,8 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował wzrost na poziomie 7,2%, osiągając wartość o ponad 456 mln zł wyższą niż w pierwszym półroczu 2016 roku. W segmencie tym duży wpływ na wzrost wartości sprzedaży miały produkty z następujących klas CHC1: 01 - preparaty stosowane w kaszlu, grypie i innych chorobach układu oddechowego (+128 mln), 04 – witaminy, minerały (+75 mln), 03 – trawienie, układ pokarmowy (+53 mln). Klasy te przyniosły łącznie ponad 256 mln zł wzrostu, co stanowi ponad 56% całkowitego wzrostu na rynku aptecznym SM.

230 mln zł więcej za leki na receptę

Wartość rynku Rx wyniosła 9,2 mld złotych. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost na poziomie 2,6%, osiągając wartość o ponad 230 mln zł wyższą niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Na wzrost wartości rynku Rx największy wpływ miały następujące klasy ATC1: B – krew i układ krwiotwórczy (+105 mln zł), N – ośrodkowy układ nerwowy (+60 mln zł), A – przewód pokarmowy i metabolizm (+44 mln zł). Trzy klasy zanotowały spadek wartości: L – leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy (-89,3 mln zł), S – narządy zmysłów (-9,1 mln zł) oraz G – układ moczowy i hormony płciowe (-5,9 mln zł). Zmniejszenie wartości rynku leków należących do klasy ATC1 L wynika głównie z przeniesienia leków zawierających substancje czynne pegfilgrastim lub lipegfilgrastim do rynku szpitalnego oraz obniżki ceny, związanej w wejściem na listy refundacyjne pierwszego odpowiednika, leku zawierającego goserelin. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 6,2 mld zł i wzrosła o 2,1% - czyli o ponad 130 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 3 mld zł i wzrosła o 3,5% - czyli o ponad 100 mln zł.

Coraz więcej aptek

Na koniec czerwca 2017 roku w Polsce funkcjonowało 14 915 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 290, w stosunku do czerwca 2016 roku. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. W czerwcu 2017 roku było ich 6 259 (+583 aptek, rdr).

Trzy największe pod względem liczby aptek sieci w czerwcu 2017 roku stanowiły 58,0% całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 41,6% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.

Średni, miesięczny obrót apteki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 183 tys. zł (+3,6% rdr). Średnia, miesięczna wartość sprzedaży leków Rx refundowanych w tym okresie wyniosła blisko 65 tys. zł. (+1,1% rdr), co stanowiło ponad 35% jej całkowitego obrotu.

Ile wydali pacjenci?

Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,9 zł i zwiększył się o 2,0% rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 56,0% i spadł o 1,1 p.p. w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku.

Źródło: QuintilesIMS

PDF

Zobacz także