Kobiety żyją dłużej

Srebrne pokolenie

Piotr Barciuk

Opublikowano 15 lutego 2017, 12:14

Piotr Barciuk

Opublikowano 15 lutego 2017, 12:14

Coraz popularniejsze stały się sformułowania „siwiejąca populacja”, „srebrne pokolenie”. To echo sytuacji demograficznej na świecie i w Polsce. Wzrasta liczba osób powyżej sześćdziesiątego roku życia w generalnej populacji. Jest to wypadkowa kilku czynników, które zbiorczo określane są jako drugie przejście demograficzne.
- Chodzi tu przede wszystkim o spadek umieralności, niski przyrost naturalny, spadek dzietności kobiet, zachowania migracyjne oraz – najważniejsze – wydłużanie się trwania życia - mówi dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska z Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - W konsekwencji rodzi się mniej dzieci i umiera mniej seniorów. Według światowych szacunków liczba ludności na świecie w 2012 roku wyniosła 7 mld 080 milionów, z czego 26,3% to osoby w wieku 0-14 lat, zaś 7,9% to pokolenie 65+ - wyjaśnia dr Wieczorkowska
W Europie pokolenie seniorów to aż 16,7% całej populacji. W wielu krajach europejskich odsetek osób starszych w całej populacji wynosi około 20% (Japonia 23%, Niemcy 21%, Włochy 21%, Grecja 19%, Szwecja 19%, Finlandia 18%, Portugalia 18%, Hiszpania 17% - dane z 2011 r.).
W Polsce, według Głównego Urzędu Statystycznego, w końcu 2014 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 22% całej populacji.
- Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, więc starość ma twarz kobiety - mówi
dr Magdalena Wieczorkowska - Jedna z najniekorzystniejszych w kraju sytuacji demograficznych występuje w województwie łódzkim - Oczekiwana długość życia w 2011 roku najniższa w kraju zarówno dla kobiet i mężczyzn, depopulacja związana z migracjami (ucieczka młodych ludzi do innych miast i zagranicę) i najniższy w kraju (ujemny) przyrost naturalny powodują, że demograficznie jest to „stary” region. Jedna czwarta mieszkańców województwa to seniorzy - wyjaśnia dr Magdalena Wieczorkowska.
Seniorzy i ich potrzeby stają się ogromnym wyzwaniem dla wszystkich obszarów życia, począwszy od ochrony zdrowia poprzez prawo, konsumpcję, rynek pracy, technologię itp. Niektóre branże, jak farmaceutyczna, czy turystyczna już dostrzegły w seniorach potencjał konsumencki, jednak wiele wciąż pozostaje od zrobienia.
- Seniorzy źle oceniają dostęp do usług medycznych, własną sytuację materialną, skarżą się na niedostosowanie usług do ich potrzeb (nie rozumieją specjalistycznego języka, nie potrafią posługiwać się nowymi technologiami, brakuje im wsparcia informacyjnego) - mówi dr Magdalena Wieczorkowska - Wiele starszych osób mieszka samotnie. Ci ludzie często skazani są na niską jakość ostatnich dekad swojego życia, bo brakuje im wsparcia rzeczowego i psychicznego - dodaje dr Wieczorkowska - Wielu seniorów za życia zostaje skazanych na śmierć społeczną.

To dlatego w Łodzi podejmowane są działania mające pomóc osobom starszym w codziennym życiu – karta seniora, centra aktywnego seniora, łódzkie senioralia to tylko kilka przykładów. Okazało się jednak, że brakuje wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do bezpośredniej lub pośredniej pracy z osobami starszymi.

- Oczywiście istnieją studia przygotowujące do pracy z seniorami, ale mają one charakter specjalistyczny i obejmują zazwyczaj jeden obszar – na przykład opiekę o charakterze pielęgnacyjnym nad seniorem - mówi dr Magdalena Wieczorkowska - Pokutuje też stereotyp, że praca z seniorem przypomina opiekę nad niemowlęciem, a sama starość jawi się jako coś nieatrakcyjnego, szczególnie dla ludzi młodych - wyjaśnia dr Wieczorkowska - Staramy się temu zaradzić, dlatego Uniwersytet medyczny Medyczny w Łodzi przygotował ofertę studiów pierwszego stopnia - Koordynowana opieka senioralna, która ma przygotować interdyscyplinarną wykwalifikowaną kadrę pracującą bezpośrednio z seniorami lub pośrednio, na ich rzecz.

O nowym kierunku studiów tutaj: http://www.medexpress.pl/stary-czlowiek-i-moze/66097

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

starość / seniorzy / polityka senioralna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31