Projekt rozporządzenia Stan epidemii - dalsze ograniczenia

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Medexpress 2020-03-25 07:29

Rozporządzenie przewiduje nowe ograniczenia w zakresie:
1) przemieszczenia się pieszo oraz środkiem publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
2) sprawowania kultu religijnego,
3) zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań

- które mają przyczynić się do ograniczenia, a następnie powstrzymania epidemii COVID-19.

Część z tych ograniczeń będzie obwiązywać do dnia 11 kwietnia 2020 r.
Zakłada się także wprowadzenie obowiązku kwarantanny dla pracowników pracujących z państwach sąsiadujących z naszym państwem.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także