Stan epidemii: zmiany w AOS. Jest rozporządzenie

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Medexpress 2020-04-08 08:51

W związku z trwającym stanem epidemii, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń.


Rozporządzenie wprowadza możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach świadczenia hemodializa, hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz hemodiafiltracja (HDF) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, jeżeli ten sposób udzielania świadczenia nie zagraża życiu lub pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta i przy zagwarantowaniu obecności przy pacjencie osoby wykonująca zawód medyczny uprawnionej do wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Rozwiązanie może być zastosowane jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także