Stanowcze „nie” dla przymusowej hospitalizacji osób pod wpływem alkoholu

Medexpress

Opublikowano 13 sierpnia 2018, 09:00

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 13 sierpnia 2018, 09:00

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTP

Po zapoznaniu się z Opinią Rady Zdrowia Psychicznego, przyjętą w dniu 31 lipca 2018 roku, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraża dla tej opinii pełne poparcie.

Naszym zdaniem, proponowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) zmiany legislacyjne, związane z projektem nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (uoozp) są niedopuszczalne.

Jako przedstawiciele środowisk żywotnie zainteresowanych nowoczesnym i sprawnym funkcjonowaniem sytemu ochrony zdrowia psychicznego uważamy, że propozycje rozszerzające kryteria przymusowego („bez zgody”) przyjęcia do szpitala psychiatrycznego na osoby, których zachowanie zagraża bezpośrednio ich życiu lub zdrowiu albo życiu innych osób, ale nieujawniające „choroby psychicznej”, a tylko „zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych” całkowicie wypaczają ducha i cel ustanowienia obowiązującej regulacji.

Celem uoozp jest ochrona podmiotowości osób chorych psychicznie i zapewnienie im gwarancji wolności, której ograniczenie w warunkach szpitala psychiatrycznego jest możliwe tylko w odniesieniu do osób z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby psychicznej, jeśli ich zachowanie stwarza bezpośrednie i wąsko zakreślone przesłanki zagrożenia.

Nie można zaakceptować pozbawiania wolności w szpitalu psychiatrycznym osób odurzonych alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi, które z tego powodu zawsze mogą ujawniać jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne, niespełniające jednak kryteriów „choroby psychicznej” (tj. zaburzeń psychotycznych).

W swej obecnej postaci, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w sposób wystarczający chroni podmiotowość i zapewnia gwarancje wolności w postępowaniu wobec osób chorych psychicznie w sytuacjach zagrożenia wymagającego postępowania bez ich zgody. Wyznacza też systemowi ochrony zdrowia psychicznego cywilizacyjnie i kulturowo oczekiwany kierunek rozwoju - od opresyjnej izolacji do opieki środowiskowej.

Proponowane zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego pozostają w sprzeczności z celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego przez Rząd RP w lutym 2017 roku.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / alkoholizm / Polskie Towarzystwo Psychiatryczne / PARPA / przymus bezpośredni / szpital psychiatryczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31