Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 24 sierpnia 2020 r.

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2020, 08:36

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2020, 08:36

W dniu 24 sierpnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Poniżej zamieszczamy ich treść.

STANOWISKO Nr 95/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którym powiadomiła Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak: SZF.0210.1.2020.KA, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

STANOWISKO Nr 96/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazanym przy piśmie pani Józefy Szczurek-Żelazko – sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak: SZUZ.0212.3.2020.RB, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

STANOWISKO Nr 97/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazanym przy piśmie pani Józefy Szczurek-Żelazko – sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak: SZUZ.0212.5.2020.EW, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

STANOWISKO Nr 98/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o którym powiadomiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: SZUZ.0212.3.2020.RB, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

STANOWISKO Nr 99/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, o którym powiadomiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: KNLU.0210.17.2020.GG, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / nil
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31